De naamsverandering Zuidema – gadverdame of Everts eeuuhw

Hoe moet je hier nou op reageren? Spiegelen dan maar? Of hadden we nou uiteindelijk deze brief met goedkeuring van Minister van Steur opgesteld?, zo valt hij tenminste op. Zet de leidende brief maar op je blog, zo te horen gaat het een jaar duren. Dan ben ik met vakantie. Eventjes voor mijn hypocriet. Oink Oink


Nee precies, schreeuwt Rutte weer, dan doet dat varken dat ook bij mij.


Lekker de naam van een autobom terrorist, dat moesten we Steurs even uitleggen.


Ik heb John Brennan van de CIA de Groningse politie en Rechters valse leugen detector uitdraaien zien geven(misschien moeten geven), toen de kinderen protest aanboden niet hun moeders naam te willen, gebruik die maar, ik ging dat wegens hoofdletsel toch niet onthouden. janick: die gijzelen ze ook nog ff , dat doen ze samen met mijn moeder, die agenten en rechters.


Tevens wil S.L. de Koning aangeven voor mensontering, priemen in hoofd, en keel insnijden op kantoor, betreffende mij, mijn kinderen en eventueel en tevens getuigen Zijne Hoogheid, Rutte, Wilders en Pechtold, Steur, Cantwell.

de leidende brief/blog:
Ministerie
van Veiligheid en Justitie
t.a.v. dhr. mr.
G.A. van der Steur
Postbus
20301
2500 EH Den
Haag
Utrecht, 31 juli 2016
kenmerk: NM 162/0808


Aan Zijne Excellentie mr. G.A. van der Steur
Minister van Veiligheid en Justitie
Excellentie,
Hierbij
stuur ik u een bezwaarschrift tegen de naamsverandering van Janick en Lauren
Moesker in Janick en Lauren Zuidema.
Janick,
Lauren en mijn burgerlijke status is gegijzelde, security leak in vak jargon.
Gegijzelde van een zeer criminele familie en Marisse Zuidema. En omgeving die zeer
gevaarlijk is om in te leven laat staan in op te groeien.
 
Ik heb
meerder aangiftes gedaan en meldingen op mijn blog tegen Marisse Zuidema, mijn
familie en hun onbeteugelde schizofreen crimineel gedag naar ons toe en de
maatschappij. Porno filmpjes op internet, en zware mishandelingen foto’s op internet
heb ik gemeld. Ook heeft Marisse zich schuldig gemaakt on met een auto bom in
Kiev op te blazen, de bewakingsfilmpjes heb ik op mijn blog gemeld. En zijn op
ons verzoek überhaupt gepubliceerd. De filmpjes zijn ter plaatse met Interpol
en de Oekraïense politie en ons destijds ondanks onze acute verwondingen bestudeerd
en doorgenomen, wat het nieuws ook ging melden. Zo ook met Zijne Koninklijke
Hoogheid. 
Ook
heb ik filmpjes geplaatst op mijn blog waarop te zien is dat Marisse Janick in zijn gezicht schiet met een pistool, in Dallas en ergens in het verre oosten. 
Dit
recht voor onze en mijn ogen.

Ook moet
Lauren, Janick en ik Ghostriden van Marisse en mijn familie, filmpjes daarvan
zijn te vinden op youtube en mijn blog. Er worden zelfs DVD’s van verkocht.
Ghostriden is hard rijden in de hoop op dodelijke ongelukken, soms zelfs geënsceneerd,
hard rijden om drugs te smokkelen, hard rijden om uitgesneden organen terug te
krijgen of hard rijden om onthoofding te voorkomen. ook word daarbij mijn buik afgesneden, net zoals Lauren haar borsten, zie foto beneden, om in motorpakken te passen.
 
Zijne
Koninklijke Hoogheid is betrokken en mede aangezet tot deze criminele feiten,
tevens is hij een ooggetuige van de autobom in Kiev en onder andere de
gepleegde criminele feiten door Marisse tijdens de opstand in
Odessa, waar
Koningin Maxima haar gefilmd heeft Janick dood te maken en als zodanig aan een
touw in het rond te sleuren om vervolgens aan een boom te worden opgehangen.
 
Beneden een foto, die Zijne Koninklijke Hoogheid en ik online hebben geplaatst, met daarop
de messteken en snijwonden van Marisse Zuidema op haar dochter, na groepsverkrachting,
deze moesten worden uitgewist.
 

 

 

Het aanzetten
tot geldt ook voor mijn meldingen over de gebeurtenissen in
het Witte Huis, kerst 2013, en het ogenschijnlijke, dat gebeurde met een hoop optisch bedrog,
snijwerk waartoe de familie Obama is aangezet. Dit aanzetten tot gebeurd met
name onder leiding van Marisse Zuidema en mijn familie.
 
Zo ook John
Brennan, Senator Cantwell, the Bush family, Hilary Clinton zijn tot dit soort acties aangezet of
ogenschijnlijk aangezet. In dien mate dat en Marisse en haar omgeving nog durft
te beweren ook, dat het aanzetten onder leiding van John Brennan gebeurd, en
dat zij zelf ook er toe aangezet wordt. Middelen die daartoe gebruikt worden
dat te realiseren zijn identiteitsdiefstal door middel van vervalste persberichten
en een frauduleus gerecht. Mijn kinderen en ik weten dat deze rol wisseling een
feit is. Het aanzetten tot, want Marisse beweerd in feite ook een gegijzelde te
zijn houdt ergens op, het blijft immers haar groep, haar groep die mensen
gijzelt en mensen tot dit soort daden aan wil zetten. Haar groep die dat uiteindelijk
zelfs ensceneert door zelf in mensen te gaan snijden.
 
Ik vind het
ronduit schandalig dat de kinderen de naam van zo’n vrouw krijgen, zo niet
onbegrijpelijk. Tevens vind ik u en uw organisatie schuldig aan het bedrijven
van communisme en het leed ons is aangedaan.
Zo heeft
Marisse Zuidema en Renee Beeren  Zijne Koninklijke
Hoogheid, mij en onze kinderen er toe aangezet zenuwgas in Syrië te gooien, wij
weliswaar tegen RARA terroristen aan met zeer kleine cilindrische
zuurstoftankjes in hun mond. Notabele in uw aanwezigheid.
 
Communisme
is het nieuws en datums verdraaien, geschiedschrijven ten gunste van uzelf, uw
treft natuurlijk geen blaam, toch bij uitblijven en het niet arresteren van
RARA leden maar een focus te hebben op de ISIS organisatie, door de
naamsverandering toe te wijzen, door de schuld van uw organisatie te erkennen
en de slachtoffers uit te keren bent ook u schuldig van landverraad. Terrorisme,
communisme, bestrijden is ook een oorlogshandeling. De feitelijke handelingen negeren
of anders presenteren is landverraad in tijde van oorlog.
 
Dit terwijl wij,
ook technisch gezien nog steeds gegijzelde zijn van dezelfde groep mensen. Zo
zijn we ook in Frankrijk bij alle aanslagen in Frankrijk als gegijzelde
aanwezig zijn geweest. Wat we krijgen is aai over de bol, verdraaid nieuws en
een door u en uw organisatie georganiseerde continuatie van oorlog trauma, wat
onder de noemer van slavernij valt, wederom een misdaad tegen de mensheid zo
niet een oorlogsmisdaad.
 
En als ik of
we mijn ex en familie of u en uw organisatie op geen enkele wijze uw, wij
worden immers gegijzeld gehouden, hiervan kunnen beschuldigen dan bent uw de
dictator in dit land, de grote man, en dan ben ik strafbaar bezig. Overigens een slappe lul van een dictator
die te laf is om te reageren met zijn juridische diensten ook. Zoals in elk
schizofreen hoofd betekend dat natuurlijk dat u geen dictator bent. Ik lok u uit 
natuurlijk, ook typisch de verdediging van die ziekte.

Alleen het
al onbestraft noemen van volledige namen op mijn site maakt u en uw
organisatie. verdacht. Of is het omdat Zijne Koninklijke Hoogheid en ik dit
half om half samen hebben samengesteld in september 2015, vlak na wederom een gijzeling,
kunt u nagaan. U bet een beetje laf onprofessioneel en stimuleert deze
gecontinueerde gijzeling van de Koninklijke familie, mijn twee kinderen en ik.
Dat herleiden Zijne Hoogheid en ik samen, uit het feit deze reactie te moeten
opstellen die waarschijnlijk weer over een jaar moest geschreven worden met uw
mede weten. Dit
nadat de Wnd. afdelingsmanager V&T, tactisch te noemen, de meneer S.L. de
Koning, 
ons dwong, Zijne Koninklijke Hoogheid en ik, lees goed, ons dwong ons
op onderstaande foto van Lauren te masturberen, dit onder bedreiging de
kinderen wat aan te doen. 
Hij
lachte ons uit en vertelde er bij dat de papieren, betreffende de
naamswijziging, mooi een jaar op de hoek van zijn bureau bleven liggen.
 
Het
uitwissen van onze blog en reactie door u en uw organisatie is helaas niet
gelukt. Sorry voor de grammatica en spelling, maar wij vinden het ook niet van
ons niveau om met uw in onze blote billen door Syrië en Amerika te moeten
lopen. Heeft onze en hun moeder uw soms belooft nooit meer te gijzelen en te
moorden? En is dat weer zo’n Den Haag deal?
 
Is het
therapeutisch bedoelt, deze naamsverandering, dat ga je dan denken uit waanzin,
ons en mijn goed is het niet. Een juridische prestatie is het niet, daarmee tevoorschijn
te komen na een jaar, gezien het feit dat de moeder van mijn kinderen en haar vriend
vallen onder de zwaarste terroristen op aarde. Dat weet ik weer van John
Brennan, een persoonlijk vriend, de baas van de CIA.
De kinderen
nog maar een jaar bij hun moeder, wij net als de kinderen nog maar een jaar
gegijzeld. We krijgen dat niet eens op papier. Ik verwacht dan wel een jaar
voorbereiding
, zegt de Hoogheid terwijl hij uit mijn huis gesleurd wordt, je
weet maar nooit, zegt misschien helpt dat
.
 
Zo zal een
terrorist altijd communisme proberen te creëren, denk maar aan dat zenuwgas,
wat dan niet in het nieuws kan, instant communisme heet dat. Feit blijft wel
dat wij nog steeds gegijzeld zijn, en daarmee dat communisme instant wordt
gehouden, en dat is tevens uw verantwoordelijkheid. RARA zal ook niet pikken
dat u nu de dictator ben, zo goed moet u ze nu ook wel kennen.
 
Als ik vier
weken achter elkaar tegen mijn omgeving lieg dat in op maandag eindelijk eens
ga stofzuigen, dan wordt dat onbelangrijk geacht, onbelangrijk genoeg, ook al
is het continuatie, om niet in te grijpen. En dat gevoel onbelangrijk te zijn
hebben wij ook met onze zaak, onze continuatie, voor mij geldt dat ook al
vierenveertig jaar.
Communisme
is de kans van een op twaalf dat je ontvoerd kan worden. Democratie is de kans van
een op een miljoen dat je ontvoerd kan worden. Als burger en überhaupt.
Democratie brengen is naar onze mening niet alleen een taak van de
strijdmachten maar ook een taak van Justitie. Van wachtkamer, benzine pomp, tot
operatie tafel, vanwaar zijn wij niet ontvoerd.Een foto van Lauren door mij gemaakt, aangedragen door de CIA als zijnde authentiek, zo neemt het gerecht weer wraak door Zijne Koninklijke hoogheid dit te laten doen en geen valsheid in geschifte te mogen doen, daar gaan wij weer wraak op nemen. En als RARA die naamswijzigingen ziet als afleiding voor onze werkelijk  problemen dan hebben ze dat goed mis:


In plaats
van gerecht te brengen lijken uw rechters met ons van die rollen spelletjes te
spelen, rollenspelletjes die wij, ook Zijne Koninklijke Hoogheid. kennen van
gevangenen in gevangenissen, over de hele wereld heen als gegijzelden van deze
bende. Manipulatieve schizofrenen. Je kan niet eens fatsoenlijk in een auto
worden opgeblazen zonder identiteitsdiefstal met uw Goebbels praktijk die u
jegens ons Fürth.
In afwachting
van uw antwoord, en rukse, verblijf ik.
Met de
meeste hoogachting,
R.J.J.
Moesker
Bijlage 1:
Een tijd
machine, door RARA gebouwd en genaamd. Deze machine zijn mijn kinderen en ik al
enige malen op geponeerd. Zo heb ik de machine aangetroffen in Moammar
al-Qadhafi zijn huiskamer en in the Oval Office in Het Witte Huis. Beide bekende
plekken voor de terreur beweging RARA. Niet alleen mijn kinderen en ik zijn er
door RARA opgeprikt maar ook meerdere Presidenten van Amerika, bijvoorbeeld
Richard Nixon op zijn oude dag en Obama Barak.

 

 

Marisse
Zuidema was in 1999, te Waalre, een van de hoofdaders die mij op deze machine
geprikt heeft. 
Mijn
overblijfselen:
 
 
Mijn zoon Janick Moesker in 2013, te Neeltje Jans:
 

De reactie van het Politbureau:

de reactie van S.L de Koning persoonlijk, zoals hij al liet weten, wat een slappe lul net als V&T dat ze mij niet dagen voor deze beledigingen, ze laten het zich niet zeggen, in het belang van de kinderen dan maar, kijk hier hoe Willem Alexander als toeschouwer schreeuwt om hulp tegen deze pedo kliek, ze laten, zelfs het parlement gewoon barsten, dat ze me niet dagen zegt me genoeg, het parlement weer niet natuurlijk…., mijn reactie bevat geen gronden(???????), moeten hun weer over nadenken zegt S.L de Koning met zijn schizo brein(ik zou hem niet eens zo mogen beledigen, of is dat weer hoogmoedswaan vraagt hij zich af. Dit is net als met Pim Fortuyn die John Brennan(CIA) en ik in het Gele Kasteel te Utrecht een kogel door zijn hoofd schoten(we/ik en mijn zoon heb hem notabele op die parkeer plaats neergelegd, eerst lang rondgereden, ik moest er zeker van zijn dat die h*m* dood was…) en het OM sluit een deal met Volkert omdat zich dan zogenaamd schaamt, in alle douane computers staat dat ik het gedaan heb maar goed, ik heb ook op die Volkert en premier Rutte toen geschoten, misschien zeg dat genoeg, geeft niet maar het is wel identiteits-diefstal, bij deze eis ik die drie dubbele pedo schizo kill op. En net als Johan Friso die ik met Willen Alexander en Janick heb vermoord in Oostenrijk, wij pikken jullie berichtgeving niet!Een reactie, om het universitaire model in stand te houden, binnen 24 uur. Hoe simpel moet je dat zijn omdat met een brief te doen? Zie foto van Lauren boven. Dat is niet eens verkapt communisme te noemen. Nog meer foto’s uit het communistisch archief)

 

 

The Hateful Eight en de kruisiging van Oranje

Wederom een verschrikkelijke ontvoering naar deze film set door RARA. Mijn kinderen en ik en Zijne Koninklijke Hoogheid ook weer eens, hem kan ik me nu herinneren, zijn familie nu nog niet. Quentin Tarantino heeft de moeite genomen naar mijn huis af te reizen met de crew. Om te proberen wat er gebeurd is te bespreken. We waren wederom zeer ernstig gewond.

Op de set is heel hard gevochten voor ons leven en hun eigen leven. Mijn kinderen en ik zijn omstebeurt gekruisigd op een groot kruis met echte nagels. Onze borstkassen werden met een kop van jut hamer verbrijzeld. Dat zag er authentieker uit vonden Martin M en E, Renee B, Huub B, en Bertus K. en John Brennan. Of Obama, de Amerikaanse President, ook aan de beurt is gekomen is een Ja, ik geloof ik hoorde ze nog grappen dat hij eigenlijk met vuur moest. Of zou dat teveel bewijs zijn lachte John, die ons wel vaker naar KKK bijeenkomsten heeft gebracht.

De beveiliging(en John Brennan) van Zijne Koninklijke Hoogheid besloot hun eigen varkentje wassen en sloegen hem ook op het kruis.

De crew hielt mijn kinderen en ik al weer apart om te kijken, laat ze dat zelf maar doen, dat flikken ze ons ook steeds, en dan moet je e-mails van ze typen met een slokje op.

De dame in beeld haar tanden zijn ook in het echt uitgetrokken door Marita B, uit jaloezie, ze knuffelde mij heel hard omdat ik stervende was. Net als op de filmset van Serbian Film is gebeurd. Marisse Zuidema en Hilary Clinton hielden iedereen onder schot met haar pistool. Er zijn opnames met bit en zonder bit gemaakt. ook zijn we gehangen aan de kettingen met haak in de film, met we bedoel ik de crew en wij, ze konden hun ogen niet geloven, het went, moeten wij zeggen.

Ach we zijn al heel vaak gekruisigd, ik noem de Filipijnen. De spionen van Brennan zochten al een film met een Jesus er in en dit is het resultaat, ze doen dat ook vaak met web cam girls.

De KGB redt ons er maar weer “uit” iedere keer, tot diep in Amerika, tot diep in het Pentagon. Bij de Vietcong in bamboe kooien hadden we het nog beter….lieten ze ons daarom twee zitten?
Quentin & RaY

de man in rood overal deed de RARA leden aan het naar benden gooien van balkon
van mij en anderen tijdens de aanslagen in München 72 grapte ze
terwijl ze onze lichamen van de koets af gooiden, net weer gerepareerd, we konden ons niet bewegen
mijn kids en ik mochten ook nog wat camera werk doen, ik geloof met dat Jezus beeldje, om te laten zien
dat onze plaatjes niet die vieze RARA gloed hebben
mes snede in jesus beeld is van renee

Neem deze foto’s, kerstmis op het Witte Huis, foto’s die ik met een speer door mijn lijf mocht maken en alleen omdat er een filter op de camera aanstond, ik geloof fish-eye. Al die kinderen die je ziet hebben gevochten als leeuwen tegen RARA. We zijn nu blood-brothers, gestorven elkaar te helpen, ze zijn me hier na een afranseling in 2013 komen op zoeken en we hebben deze foto gemaakt samen met Janick en Lauren.

Toch nam RARA de macht weer over in het Witte Huis. Dat is te herleiden uit het feit dat deze foto’s mocht maken en niet volgens normaal etiket. Net als dat onze aanwezigheid daar niet gepast was.  En dan worden wij, Obama en Ray en kids, alweer misselijk van die foto’s als nog steeds gegijzelden. Ik heb bewakers ook speren in kinderen zien duwen.

Quentin Tarantino kwam maar naar mijn huis met het verschrikkelijk nieuws over wat er gebeurd was, want die Obama familie en die Oranjes nemen iedereen in de zeik. Die laten zich noch aan het kruis hangen uit godsdienstgekte. En jij hebt ze toch ook gezien in het witte huis hoe ze kelen sneden van en speren in kinderen duwde? Die mensen zijn zwaar ziek. Dit had hij beloofd aan mijn kinderen, mij de waarheid vertellen.

Toch staat Quentin er om bekend kelen te snijden, dat heeft hij ooit met mij gedaan in een post-production en in het witte huis was er ook er druk bezig. Zijn aanwezigheid hier was te verklaren. of het hem gelukt is weet ik niet, zijn binnenkomst vaak met vrouwen is bedreigend te noemen. Ik noem Paris, welke maakt niet uit en bijvoorbeeld die meid uit de Wolf. Ik moet me alleen afvragen of ze me nu boven de wc pot weer een hebben onthoofd, en misschien ook niet. Dat ze me er boven hebben gehouden is een zeker.

En inderdaad ik weet ook niet beter of dat de bewaking medeplichtig is aan die ontvoeringen, zo ben ik met President Nixon de hele wereld over gevlogen als gegijzelde, Als spot van een stel truckers. Dat doen ze nog steeds. En ze verkrachten ons ook en denken nog in groepsverband een fantasie voor de vrouwen te zijn ook. Zo gaven mijn kinderen en ik eens aan de President door het mid-westen ook prima te vinden. Dat vond de bewaking al weer te zweterig. Te gevaarlijk adviseerde ze en dat maken ze dan ook waar.

even wat anders:
RARA zijn godsdienst waanzin uit zich ook in onsterfelijk denken te zijn, zo worden wij kinderen, ik ook vroeger meegenomen naar nuclair afval opslag plaatsen, van Iran tot Frankrijk, in de hoop ons ziek te maken met de overtuiging dat God hun niet ziekt maakt, ze staan er dan ook onbeschermd bij.

RTL 4 Ontvoerd, ontvoerd, helemaal dolletjes

Nou Marisse heeft het voor elkaar RTL 4 Ontvoerd en zijn stoere crew ontvoeren mee. RTL 4 Ontvoerd, ontvoerd, helemaal dolletjes. Mijn kinderen en ik worden wakker in het huis van Britney S., ik naast Britney en gelukkig ken ik haar van wat avontuurtjes samen met haar en Madonna. We wisten alleen niet hoe we daar terecht waren gekomen Britney ook niet meer.

Snapte ze mij en Marita weer, erg leerzaam, zo kinderen van een ander er bij, en voordat we het wisten stond RARA en de RTL crew aan de ontbijt Tafel.

Hilary Clinton was ondertussen de vader en de kinderen van Britney S. gaan halen. De kinderen werd getoond hoe Britney al weer ontbijt met een andere man met kinderen.

Wij zijn verkracht, onthoofd, gespietst en vernederd. Onze kelen zijn ingesneden en die van onze kinderen ook. Ook de vader van Britney haar kinderen moesten er aan geloven. Dit gebeurd wel vaker bij Hollywood sterren en RARA en ons als ontvoerden. Dit keer deed de RTL crew mee. John van de H. ook.

dit soort meiden zijn meer mij Pa’ zijn exen dan Marita, dat zeggen ze jullie eerlijk

Britney en haar ex en haar kinderen waren hier 2-3 jaar geleden, om te kijken of het nog goed met ons ging, toen mijn kids en ik hier werden en waren afgeranseld. Blog maar zei ze. Het viel Hilary al op dat haar plan misschien niet ging lukken en ach het ging om het moorden.

Venezuela, weer ontvoerd, weer een opname van RTL 4 Ontvoerd, of het voor of na LA is weten we niet. In de uitzending halen ze een jongetje ofzo van school. In het echt gijzelen ze de school, er worden kinderen met mijn kinderen en ik misbruikt. Onthoofdingen en kelen worden ingesneden. Mijn als mijn hoofd wordt er weer op gezet, als ik me maar beseft dat ik net zo’n Cannibal holocaust in had gehad, een verticale spies door mond en kont. Er word op de kinderen geschoten, bullet piercen noemen ze dat. We leggen ze alleen uit wat terreur is. Allemaal mooie levende voodoo popjes vond Hilary Cl*nton terwijl ze ook zwarte kindjes ontschedelde.

Ik schiet Hilary, de Martins, Renee en Marisse met Marisse haar pistool neer, het mocht van de leraren. Dit is geen voodoo meer. Mijn kinderen en ik rennen naar buiten waar RTL 4 Crew members met klasnikofs op ons schieten. Ik schiet er lopend twee door het hoofd. Mijn zoon vraagt het pistool en ik pak het machine geweer., en net buiten het hek van de school loop ik op de auto van John af en schiet op de voorruit. Janick schiet ook. Twee man voorin waren op zich dood, die schoten ook op ons. Misschien had ik hulp met lopen en schieten, sowieso van mijn kinderen, ik heb ook zelf geschoten, ook vanuit stelling(er was leger leiding aanwezig ter spionage).

We lopen naar de overkant van de weg en gaan wachten op de bus, de voorruit word al vernieuwd, we mochten niet op de deuren van de auto schieten werd van te voren gemeld door Hilary, mocht het mis gaan, dat deden we lekker wel, want dat hadden ze ook bij mijn auto gedaan. Zijne koninklijke Hoogheid die er in Los Angeles ook al bij was, schreeuwt dat hij ons dit betaald ging zetten. We willen weer beginnen met schieten* maar leveren onze geweren in. We worden in de bus gestopt, Britney is er ook weer, om te helpen, niet hun, ze duwde ons naar binnen.
*voor de beveiliging:er stonde al weer gangsters om hem heen

Mijn kinderen en ik hadden geen herkenningsvermogen, we stappen uit in een stadje. We rusten wat op de stoeprand langs een parkje en besluiten wat te gaan drinken of ijs te gaan eten. We zitten op een terras. Waar RARA ons toch helaas weer vond.

Ze zitten gewoon ijs te met zo’n man, zegt de Koninklijke Hoogheid. RaY

Op zoek naar een plaatje van een bus: Ik zit in een bus met Huub van RARA en mijn kinderen. Ze hebben er geen goed gevoel over. Dat is ook zo’n stuntman, die worden ook gerepareerd door stuntmannen. Huub rijdt de bus van een brug af ….., die lui zijn echt gek Pa meer niet. Dit doen ze om te bagatelliseren. Dan zijn weer zogenaamd niet ontvoerd maar stuntmannen die moeten Ghostriden voor de familie.. ff Dallas uitwissen met ze. September 2015(AH lombok, de parkeer garage in gesleurd, op naar Amerika weer, Rutte was er ook bij betrokken).

Mijn kids en ik herkennen nadien hier thuis nog net de hulpverleners. Tijdens ook, Zijne Hoogheid hield mijn brancard
hoog, vanaf de plek waar deze foto is genomen, zodat ik kon zien hu druk Hilary, Marisse en Brennan waren met
de kids weg te werken op brancards voor de pers. Martin E stond te zuipen. Ze doen bijna alles dronken.
Wij moeten ook zuipen van ze…..

bron: http://fox6now.com/2015/09/15/school-bus-falls-from-overpass-in-houston-two-students-dead/?iframe=true&preview=true

Voor(tegen) de beveiliging:, die RTL mensen zullen wel weer te hoog gegrepen zijn. Dat wordt natuurlijk moeilijk de slachters boven zulke vooraanstaande mensen te zetten. Als gewoonlijk. Dat noemt zich dan beveiliging. En als hun vrouwen en kinderen bood op straat wel tegen dat soort terroristen vechten staan ze verbaasd te kijken, dat vinden die lul rozenwaters weer verraad, ik noem Den Helder of hier drie jaar geleden. Nou is de Hoogheid ook een slacht offer, moet die zich dan beneden die vooraanstaande mensen plaatsen? Ik heb hier een lijst waar de beveiliging ons meer dan duizend keer laat ontvoeren. Zonder enig gerechtelijke afhandeling. Puur amateurisme wat na zoveel keer ontvoerd te zijn geweest terrorisme genoemd mag worden. En als jullie denken dat ik mijn zoon of dochter(s) in hun gezicht laat schieten zonder jullie in je gezicht te gaan schieten, mits pistool gegeven door meerderen, dan hebben jullie dat goed mis. Dan heb ik dat al gedaan…..dat doe nog liever dan mijn familie dat aan doen dan….het blijft voor mij en mijn kids zelfverdediging. Ook namens de Hoogheid…

Zet er even bij dat ze 2010 in Los Angeles, hotel Tivoli, beitels in onze hoofden en die van de prinsessen aan steken waren met Marisse. Toen ging me vader met Obama op ze schieten, die smiechten hadden alleen de kogels er uit gehaald. Dat verweren ze met hardcore te zijn. En wij met, nou ze gingen niet voor niets op jullie schieten. Het enige plezier wat we aan ze hebben is dat wegens onderlinge jaloezie, RARA leden af en toe korte metten met ze(en rechters) maakt.

En ik stap nog steeds met kinderen het touw over in het Witte Huis om een bewaker in zijn hoofd te schieten, een briefje en en ijspriem in zijn borst achterlatend, met het bericht, orders from the president, misschien doet jullie dat wat zeggen? Dat deed Cantwell, weet je nog? Dat creëren ze ook allemaal zelf.

Ze hebben daar wel weer wraak op genomen door jou door je hoofd te schieten, en Lauren haar schedel bloot te leggen, lees meer

mijn dochter maakte mijn haar nog nat met water, staat wat beter voor op de foto, lief he?

En zo hebben we de beveiliging en RARA ook al meerdere keren betrapt op het smokkelen van Cocaïne. Schiphol cargo staakt dan, dan kunnen ze zeggen wij waren aan het staken. Ze waren erg verbaasd ons te zien meer niet. Die andere keer was toen met smokkelen met dat marineschip en die Marko K. die dan als afleiding dient. Ondertussen zijn deze heren de regering, feitelijk. Die Brennan ging niet voor niets op de stoel zitten van de president met de woorden dit is eigenlijk mijn stoel, weet je nog. Toen ben ik er ook op gaan zitten met een Ghostrider helm, dat snapte ze al niet meer, gesp
Ze zijn allemaal schizo die beveiligers, dat kan ook niet goed zijn, dat was vroeger al zo en tegenwoordig, dat weten alle kinderen van het Witte Huis en Koningshuis, mijn kinderen en ik ook. Want om snoep te stelen breng je die even in een staar en je kan stiekem de keuken in.

 

En zo is en was de beveiliging ook betrokken bij de ontvoeringen van meerdere presidenten, bijvoorbeeld Reagan en de aanslagen op zijn leven.

Attempted assassination of Ronald Reagan

Hilton Hotel Washington – Paris Hilton – uit buik gesneden moeder door Renee en Huub
Embryo/small baby wordt op mijn arm en pistool gelegd door vader Hilton en Nixon
Vanuit parkeer garage om op bewaking te schieten .
Zo weten/onthouden ze dat Brennan er achter zit – dat is schutter die President Kennedy met mij als een embryo op zijn loop neer schoot, en als die kennis niet helpt deze man te remmen, dan publiceren we het. Nixon betrapte hem, er waren vecht partijen en mij zag hij wel weer als ik geboren was. Ik ben als embryo bij de autopsie geweest en werd in de lege schedel van Kennedy gepropt. Ik heb veel film sessies in Washington gehad met Nixon of wij ons dat konden herinneren, ook in de bioscoop zaal in het Witte Huis. Soms wisten we het niet meer of en soms waren we te bang om te praten, dus gemarteld en gewone gesprekken. Zo was ik ook met RARA als embryo bij alle Charles Manson moorden. Een aantal jaar geleden zijn we weer naar zijn huis geweest, hij nam ons, mijn kinderen ook, mee nadat ze de Google baas hadden vermoord. Als waarschuwing voor deze blog.

De assassination wordt een maand(2 maanden) later opnieuw uitgevoerd, Paris wordt een maand voor deze poging echt geboren.
Paris wordt dan aangezet die chiwawa hoofden op mensen te zetten, vroeger bij mij ook al.(moest ik bij zetten van mijn kinderen en Paris)
Er staat een film online van Paris die een nieuwe auto rijdt, even daarvoor hebben we uit dat gebouw samen geprobeerd de kinderen terug te kapen bij RARA weg. Van Brennan moest deze film, deze versie zo online. We zijn vet vernederd/gespietst/onthoofd in die auto nog. En wij hebben lekker ook in die auto mogen rijden…. Het is net als die politie agent, die bij die overval van de Fedral Bank San Franscico in zijn hoofd door hem werd gestoken. Die ging maar wat parkeer bonnen uitschrijven om te recapituleren. Zo houdt Paris zich ook cool.

ps we zijn misschien aangezet om te schieten op elkaar door onze familie

The Wolf of Wall Street vs The Order Of The Black Banana

Daar gingen mijn kinderen en ik op naar de boot van The Wolf of Wall Street. Hij mocht mij en mijn kinderen hier in 2013 nog even verkrachten en in ons hoofd n**ken om ons te intimideren dit niet te publiceren. Net als El Chapo.

Mooie boot, ergens in New York. RARA was weer even helemaal Jetset en Hilary en haar FBI hadden een een flinke hoeveel coke aan boord meegenomen. De Wolf wilde ook wel eens mensen spiesen en onthoofden en dat vond Zijne Koninklijke hoogheid ook aan onze handelsbetrekkingen werken.

Ik moest, toen mijn hoofd er weer op zat, de coke in stukken snijden. Een poging om te kijken of ze dat meteen even anders voor Marisse konden regelen, die sneed ook nog even mee, in de kinderen dan. Het werd de Wolf die de gevangenis in moest. In eerste instantie voor het financieren van drugs Kartels, later voor oplichting. Of hij was net weer uit de gevangenis……

De slachtoffers kunnen weer eens de kolere krijgen, ze laten ons leven dat is de deal die wij krijgen.

Op naar de opnames van de film The Wolf of Wall Street 2013, wederom ontvoerd, onthoofd, verkracht en mishandeld. Ik heb zelfs nog wat stuntwerk met de Ferrari mogen doen na onthoofding en zware drogering wel te verstaan en op de vlucht met mijn kinderen. Dat leek zo veel echter zo, een van de handelsmerken van RARA.

Ik heb dit soort foto’s ook nog even van deze mooie dame mogen maken, misschien deze wel?

Ze wilden me(en ons) nog echt arresteren ook, heel toevallig met veel drugs in mijn bloed, we hoefde dit niet eens te acteren, de crew ook niet.

Dat was dan onze schade vergoeding……. Een remake blog van de crew en Kids + RaY

de Grote brand in centrum Los Angeles – onze moordpoging terug

As instructed by my children and the American president, we were still very Amneisalicious, take2:
Wij zijn weer eens ontvoerd, dit keer in Los Angeles. We worden naar een bouwplaats gebracht, de eigenaar is er vrijwillig bij. De president is ook en weer ontvoerd. Trump komt ook binnen stormen om weer te helpen, had ik die grond maar gekocht, lachte hij. Ontvoerd door John Brennan, Willem Alexander, Marisse mijn moeder, Martin M., Martin E, Lisa P. en Renee.

Het tij keert net als in Noorwegen weten we ze te over meesteren en neer te steken met hun wapens en spullen ons te verbranden. In een poging hun lichamen te verbranden steken we het gebouw in brand. RaY en de kids en de President.

Foto’s die ik overigens zelf heb geschoten, de RARA leden waren daar al weer bij aanwezig, op de vlucht gauw weer terug naar Europa:

nieuwsbron

Brand legt historisch Noors dorp Laerdalsøyri in de as, ontvoerd naar Noorwegen, het lukt ons een heel of aantal dorpen in de fik te steken met de president, dat waren ze met ons van plan. Wederom foto’s die ik heb genomen en in de krant staan, op internet. Op de bovenste foto’s zie je mijn broer springen als een hooligan, Martin M.. De fotografe is erg op hem gesteld. blijkbaar, Ze was er ook al bij in Los Angeles. Aangezien schizo’s gevaarlijk gek op de flits van de foto’s kunnen reageren nam ik ze zonder flits, hier nog een, en mocht ik ze nemen. Ze hoort er bij, dat weet ik omdat ze ook kelen snijd van mijn kinderen, om het te leren. Dat bieden en boden ze velen aan. Het wordt wel terug gedaan. Het is dezelfde vieze h**r die foto’s van kinderlijkjes maakt.

nieuwsbron

Zo heb ik Hilary, Marisse, Brennan, Martin e ook levende mensen zien verbranden in dat gebouw in Odessa.

Ghost Rider 13 cannonball run smuggling (NL-terror)

Nou hebben we al eens geblogd hoe wij misbruikt worden voorde Ghostrider filmpjes op internet. Wat volgens de en specialist niets met
terreur te maken heeft en volgens de anders specialist puur terrorisme is.
Terrorisme is zo oud als de inquisitie, het is inquisitie,
regeren met terror. Regeren door mensen te martelen, te mismaken en te vieren
delen. Niet zozeer met angst, nee met terror.
Nu heb ik een filmpje waarbij ik de camera auto rijdt met
een pistool tegen mijn en mijn zoon, zwaar gewond aan zijn hoofd en lichaam, door
messen en spiesen, op een motor rijdt die door een hinderlaag, de auto’s er omheen
horen bij, die zijn op het zelfde moment gaan rijden, in vier stuken wordt
gereden. En iets wat moderne form van terrorisme vinden ze zelf, mijn opleidingen en militaire opleidingen en ervaringen alsmede die van 44 jaar gegijzelde kunnen dat ook beamen. Hier een autobom, dat is wat eenvoudiger om te begrijpen voor anti-terroristen, als zijnde terrorisme, de zoveelste aanslag van mijn ex op mijn kinderen en ik. Terrorisme, dan hoeft de politie niets te doen, alleen te bezemen. En als ze al ter plaatse zijn?????
Eerst het volgende verhaal, er wordt een orgaan bij me
verwijderd, ik geloof een nier, ik had als een spies in en ik wordt onthoofd
zodat ik alles vergeet. Bij het stoplicht ontstaan gevechten tussen voor en
tegenstanders, zowel terroristen als niet terroristen. Zo kom ik alles te weten.
Zal ik voor hem rijden, mag dat ook. De show must go on. Ik krijg 15 minuten om
een tolhuisje te bereiken. Ik moet gemiddeld boven de 279 km/h rijden krijg ik
te horen. Anders krijg ik mijn orgaan niet terug en anders zetten de hoofden
van mijn kinderen er niet meer op. Ik ben aangespoord door mijn kinderen, dat doen ze echt dus. Gebaseerd op films waarin we met de crew
gegijzeld zijn geweest en films zijn op deze ritjes gebaseerd. Soms vechten die crew members nog met ons mee ondanks dat ze zwaar gewond raken. Anti-terruer komt even kijken en vraagt de straatvegers aan. Vechten doen ze liever in het buitenland, behalve op journaal. Mijn broek is stuk gesneden.
Bij het tolhuisje staan de terroristen weer, helikopters
waarschijnlijk, ik heb net mijn hoofd er weer op. Onenigheid ik ben een aantal
secondes te laat. Geruzie met grenswachten, om de rugzak vol met drugs. 3 seconden te laat, in ruil voor de drug zetten ze de hoofden er weer op. Ja Ja de Nederlandse regering heeft hier wel even de Ghostriders als product neergezet hoor jongen????
Getuigen: van de der Steur, Rossi (die bood aan voor mij te gaan rijden, dat mocht niet), Acteurs uit Lord of the
Rings, Google baas?, diverse andere acteurs
RARA: Brennan, Renee, de Hoogheid, Marisse, Marti, Martin E,
Martin M, Vanessa P

 

Het filmpje waarbij mijn zoon een ongeluk krijgt, van zijn
moeder, ik moet de rit later doen, val wat beter, wordt de berm ingesleurd en
in stukken gesneden zoals hem. In slo-motion is te zien hoe hij zijn
ruimtevaart training toepast in zijn houding bij zijn val. Zie ook deze blog over ons in space shuttles.
pijltje wijst zijn been aan, de mijne moet er dan ook af….
de filmpjes:
Wat vindt de kinderbescherming en de politie belangrijk om mijn kinderen als tegen prestatie te laten zien, volgens de kids(2014), dat is mijn niet opgeruimde huis…… Ze breken nog in ook.Stelen mijn shag of eten en brengen dat naar hun Ome Neel, Ome Renee in deze, de grote Utrechte maffia baas als afbetaling.Zo zijn we ook via Schiphol en andere vliegvelden misbruikt om drugs te smokkelen voor die RARA schemielen, het wordt oogluikend toegestaan, anders krijgen we onze organen niet terug, althans dat nemen ze dan sosms aan. RaY

Vijand van de dag –terrorisme – burgeroorlog

Vijand van de dag –terrorisme – burgeroorlog
Krachttermen waar mijn kinderen mee aan kwamen zetten, kan
jij daar waar mee?, we worden er echt niet goed van, wat ze met ons doen hier.
Vietnam, wakker worden, de sergeant(en voor lul rozenwaters-de generaal dacht er ook zo over) maakt buiten ze vinger
nat om te voelen wie de vijand van de dag is, anders hadden ze niets te zoeken
in Vietnam, dan was er geen burgeroorlog in Vietnam.
Weer jou familie voel ik, RARA, dan zijn ze nog op het kamp.
Alle soldaten moesten even zelf voelen en tot dezelfde conclusie komen, anders
mocht je niet mee op patrouille.
RARA, kon kamp Delta zo oplopen met hun terreur. RARA kon zo
het Vietnamese parlement binnen dringen. En als RARA het niet deed, dan deed de
Vietcong dat.
In ons land of America niet anders, dat beteken militair en
justitieel gezien dat je land in burgeroorlog verkeerd. Dan kan je nog schermen
zien jullie hier zulke journaal beelden als in het midden oosten. Terwijl het
midden oosten halsstarrig blijft beweren, joh kijk eens naar jullie zelf.
Die RARA beweging loopt zo elk paleis en parlement in
Holland en Amerika binnen. Wat ze ook letterlijk doen met hun terreur, mensen
snijden en bommen. Als dat uitwaait elk parlement ter wereld, wat ze ook doen.
Dat is al sinds de jaren 60 zo en niet alleen mijn kinderen
worden er doodmoe van, ik ook. Doodmoe van het feit dat er geschermd wordt in
een burgeroorlog met journaal beelden, wat overigens puur terrorisme am sich
is, puur communisme is. En communisme is het terreur een handje helpen.
Geschermd wordt met journaal beelden, in plaats van met de
degen, en misschien in eigen land die van Vrouwe Justitia te heffen. Nu is het terrorisme, als met het brein van een 4 jarige, vergeleken met een dijk doorbraak. eerst dweilen met, moslims in het midden-oosten en moslims-thuis en dan pas de dijk dicht maken. Je hoeft je dan ook niet af te vragen waarom dat niet gebeurd, dat vechten met natte poten.Hoe komt dat, het antwoord ligt in oud Rome en zijn educatie systeem, wat van zijn ex studenten een 24K reactie veracht, een reactie binnen 24 uur, een oplossing binnen 24 uur. Anders kan je niet spreken van een Democratie. Nou heb ik op het Gymnasium en Atheneum gezeten, ik heb ook zoiets geleerd. Want als je hoge geschoold bent dan kom niet een maar of vingerwijzen aan, maar met een oplossing. In het Amerikaanse leger schieten ze je met een maar, een Butt, een kogel in je Butt. Dat is Universitair te noemen. Nou heb verschillende afstudeer ceremoniën in de USA bijgewoond, en kogels in mijn kont gehad, maar in elke speach zat die verwijzing naar die 24K clausule, niet een 24K economy bedoelen ze daarmee, maar een verwachting, een hoop tegenwoordig, aan die 24K standaard, die de afgestudeerden hopelijk hoog houden. Van dat hopelijk wordt zo’n professor ook misselijk. Wat is het nut dan van een Universitair systeem, interessant doen?, Adel spelen? Als je beseft dat je in een burgeroorlog leeft met hopelijk toekomstige gevangenen, dan pas kan het Universitaire leventje van je beginnen. Democratische leventje.
Zo was Heineken mij ook zat in zijn brouwerij en loodsen, hij maakte zijn bier kratten groen, bier voor groentjes, als jullie niet naar verwachting presteren. Hij had ook nog rooie….. Ennu, ik vond die gele ook mooier.

2014 design: de Heineken top en wij, zo was ik ook ontvoerd met Heiniken, in de krant gaat alleen Holleder
de bak in, maar de beveiliging weet donders goed dat RARA ook betrokken was bij die kidnap. dat er leden van de familie Beeren aanwezig waren in die loods…….ik kreeg wederom geen schadevergoeding – anders gingen ze dat weer doen –
dat noemt zich dan rechten wetenschappers

Wij zijn namelijk gegijzelden van die RARA beweging,
gegijzelden waar ze terreur mee kunnen beoefenen.

Kameraden De Kids en Kameraad RaY, zo’n 44 jaar terug kijkende moet de democratie in Holland en USA nog geboren worden. Heel simpel omdat met mij en mij kinderen hier middels inquisitie geregeerd word, goedschiks en kwaadschiks. Noem dat een niet Universitair, als is het lagere school stof, zou de professor op de universiteit, noem West Point, Harvard of Nijenrode, weer eens willen benadrukken. Universiteiten die mij cum laude hebben willen laten slagen, vanwege deze kennis en de belediging van zulke bestuursleden en rechters, mij een verwent nest te vinden, en dat met onze mishandelingen, en met het oog recht te hebben op een schadevergoeding. Wel leuk om bij de douane in Amerika in de computer te zien, zelfs mijn kids waren een beetje jaloers en trots. You do what we do?!
Zoals mijn oom ook vond dan moeten jullie net als dit (ex)meisje eerst meer dan een paar honderdduizendkeer gespietst(dunne stangen m gerekend)  en gekruisigd worden, dan mag je dat zeggen, die wilde wel even lid worden van onze heksenorde….die van mijn kinderen en ik

 

—–
Een voorbeeld van verdraaid nieuws, RARA probeert hier, net als in, na deschietpartijen in Dallas de schuldvraag naar de slachtoffers te verschuiven. Ze
laten mijn vader neerschieten. Vijand van de dag wordt dat het slachtoffer. Een
commando denkt dan dat zijn de moslims, dat is het nieuws. En nog betere
commando denkt dan wie profiteert daarvan misschien. Misschien is het een
slacht offer, een slachtoffer van wie? Dan kom je bij RARA uit, die de moslims
weer gebruikt. Dan heb je weer een echte vijand van de dag en heb je dus een
echte burgeroorlog. Dat maakt van de moslim terroristen weer een cat 2
terrorist. Tactiek van de dag, de mensen altijd dezelfde vijand van de dag brengen, communisme. In de hoop dat de aandacht gaat naar de slachtoffers of de cat 2 terroristen. Mensen de bak niet in draaien, op journaal zogenaamd. Een politie agent met een goede schiet opleiding en vaardigheden en gevoel voor security leaks kan je dit ook niet noemen, het nieuws dan maar een beetje verdraaien…… Van te voren zijn afspraken met de agent gemaakt dat hij mij zou neer schieten, als beloning mocht hij Cynthia van achter nemen, dat kan infiltratie zijn…(think rtl crew)
Tekst bij
de video:
2014 – a cop with a good sense and revolver training for security leaks…..kuch – after the Dallas shootings – I am head stabbed and my neck is incised by
Hilary, Marisse and Cynthia, I wear a latex bold head and I am not aware that I
wear a gun, acute amnesia. My kids were in panic. My Son, don’t worry daddy,
they do this with us to, the cops will see it too and will then repair you for
sure, hopefully. Advance agreements were made with the agent that he would shoot me as a reward he was allowed to take Cynthia from behind,

THE NEWS:
http://www.liveleak.com/view?i=963_1468678739, I had to upload the text on
liveLeak two yrs ago
 
Een ander voorbeeld van verdraait nieuws ten gunste van de burgeroorlog, en nog een, en nog een, en nog een ougie. Vliegtuig ramp een en twee, of 9/11.


Een van de redenen waarom goed gemutste Amerikanen hebben besloten Europa te verlaten, kijk maar als wij weggaan dan kan je er op vertrouwen dat er geen burgeroorlog meer is. Een luwte waarin onder andere 9/11, gewoon door blanke terroristen kon worden voorbereid en uitgevoerd. RARA wel te verstaan.


RARA terrorisme, waar ik bij was, uit het archief geplukt tot 2003Voor het bovenstaande filmpje lag een ander draai boek klaar. RARA weet hoe het politie moet opfokken om te bewijzen dat deze agent wel meeviel met zijn ene kogel. Het paln was land de kant van weg met een zwerver mij en mijn kinderen in stukken te snijden. De politie te lokken, de politie proberen te steken of snijden want daar gaan ze zo lekker van schieten. De politie is al zo aardig geweest de filmpjes online te zetten, ze zullen argwaan hebben(of weer nep zijn). Ze pikte RARA ook niet dat wel. Met de publicatie datum is wederom veranderd, de politie praat met getuigen uit auto’s die ook nog bedreigd zijn bij het weglopen. Mijn kinderen en ik konden aan het mes zien dat wij er mee geslacht zijn, 2014:

Er is toen nog een incident gefilmd met een man die werd door 7 kogels neergeschoten op film, iets met een prullen bak, de politie moest mij neer schieten deed dat niet na een hoop geschreeuw van mijn kinderen. Ik was heel erg gewond weer door speren en messen:

De volgende film moet een herhaling worden van die film met een zwerver, de man is door Hilary en Marisse, ze worden er goed in vonden ze geschminkt, hij heeft wel ook de kids neergestoken:

Bij de volgende film stond RARA ook met ons te kijken:

De betreffende agenten zijn meegereisd naar mijn woning hier om te kijke of mijn kinderen en ik goed terecht zouden komen, dat is dus niet zo. Ze ouden er notitie van maken als ze het zich weer konden herinneren.

The Kiev RARA Car Bomb – Interpol

The riots in Odessa failed to kill us, so attempt two, just to name a few:
My kids and I suffer a car bomb attack, again an attack on our lives by RARA members. You see my brother standing, like with fireworks*, turning around with a stick in his hand, to finish the job.
(* Brennan and I also witnessed that rara & security, Royal dutch family/cia, loaded carton boxes with white explosive powder into the bunkes of the Enschede Fireworks disaster, killing over 100  people, they tried to hide me in the ambulance, I was their witness and again a attempt murder from my family towards me)

The mom stands in the left down corner, with her hands before her face. I was surprised to see them, turned around towards the kids. Together we said this time we are not going to stop. We still see the dashboard coming in, and not for the first time!

Three years ago we reviewed the film with the other people that dragged us out the car, at my place here during a beat up, helping us again. For the judges: Just a car bomb prank, according to RARA members.

In Prague Interpol showed my children and me it was already in the computer, up till today no reaction from any judge yet!

they don’t even do this to to get rid of us, they are just serial killing….

Were mom comes from several RARA members were standing, King of Holland, John Brennan and Even Lisa and Marita were so called curious if car bombs were interssting for their children. Did not Lisa try to blow us to with the twins dad, in a previous car bomb in America? When you and Sn. Cantwel, as Lisa 2, brought us and the twins to school together already, we went to the beach and our car was blown? or something. Oef yeah something like that…… Well Sen. Cantwell dragged my body out of the cat toward the school, That is what I and we should be doing, not beiing blown to pieces by Marisse and her car bombs everetime. Bringing my kids to good American schools. It was a big pick up truck in front of a school…it was a big bomb indeed Marisse laughes over my schoulder…..watching us writing this…linked: L.A. 2013 National Homeland Security Conference – bomb squad has a drill on the street – suicide squad(a bit 911 arrogance) – the perfect spot for a real car bomb with us in it!! – Hollywood bought, for as far as I know, the remains of “my” – it’s being used in the movie suicide squad (linked: bomb/fights Kennedy Hall LAX + Havelte)


my children and I were extracted for hosptalisation, after severe fights on this roof by this chopper, LA(did they also managed to fire a granate to this chopper? Is this real or Hollywood?, there were some stars helping the squad):


 

ma and RARA gave us this car war already wounded – Kiev

Pavel Sheremet, was very very quick at the accident, who is the victim in the news, he was kicked into the hospital by police or my smoking fists for putting a knive in my son’s throat or threatening with it. It was a red car indeed, RARA member lauged at me, I use to own a red Opel Kadett.

Src: LiveLeak com. as Famous Ukrainian journalist Pavel Sheremet killed in Kiev

Pavlo in the hospital, a picture I have made with my children with still smoking hands, even the nurse was fake, democracy 2014:

I also had a car bomb in a white Trabant by RARA in West-Berlin, 1987, that was also in the news paper, never heard anything about it, and a car bomb next to Bonn, at an army base, disabuse of war trauma that is.

Around 2015 Berlin, the newspaper is going to change the date, John Brennen(CIA) already warned me about, he was there with all the car bomb events, Marisse Zuidema tries to kill us again with a car bomb, the brand is so really him like she laughed, in the news paper there is some defamation coming from Maarssenbroek Police Holland which John can gainsay with prove of being there at the moment I should have misthreated my girlfriend. Even me being a suspect of drug dealing
was a plan from my son to place empty drug bags in my house so I would
recognize eventual news about it, so he could tell the news reporters or police
at the terrorist attack spots about it, or in hospitals, so called easter eggs. 
So called
dealing by empty packets was for temporarily hierarchy on the street, for “leave
the raising (for real drugs dealing) parents alone, or we kill you”, at riots around the car combs on the street it was very important sometimes. And for my
children’s,” why is it not in the newspaper that they really deal big amounts?
Because they sell to police too?”. All I ever tried is trieing to sell one btille of ghb on the street withoutsucces, two attempts for this. All I ever tried is trying to sell one small
feigling bottle of ghb on a street festival without success, two attempts, for this.

On the lie detector too. And j
ust too prove that our police are communistic
nerds that don’t have the balls to do real police work, and that is not lying
in the newspaper too.


Berlin 2015
———————

 
Some more twisted new by the Politbureau,
very brave a repetition two years later. Again the guard of the American president
and from the Royal Family had us kidnapped to the USA. They also included
Hilary Clinton, John Brennan, The Royal Dutch Family, Obama Barak and us, my children and I. 
 
They threw us out planes to fall
in a net. Some felt next to it, luckily everybody survived. Well I already survived
a few crashes with the space shuttle from stratosphere without a parachute, so
it had to look like a revenge for me not to receive a court for me being abused
by American official all my live. I guess they just wanted to show what it
contained.


 

 

Skydiver succeeds in jump of 7,600 meters without a parachute (bron)

 
 
 
 
============================
RIO Olympics on Terror?

This movie of a movie a made impaled, it could be a indication that RARA is going to RIO for Terror, a training with gas masks now?

I had to make this film fro a film(around 2014), some terrorist attempt to disturb the relation between my son and I. Janick, the ghost rider Jr., has to drop on my head – I already suffer a broken skull

They, rara, were practicing for the Olympics, and again!! RAYA escaped from Odessa also by pretending they were medics or by beating each other wounded, after rioting, burning and killing people – see my blog about it. Oh not to foget thess are the same people who were throwing the Syria nerve gas grenates in Damascus, we were there as hostages, the King of Holland too. the The King and the princesses and my children and I are forced to throw them grenades too by Marisse, the Martins and Renee. Unfortunately they were not were not ordinary shells.

On LiveLeak com as  Now Rio is prepared against a terrorist attack

The Reagan & RaY assassination no2 – the Space Shuttle Challenger Disaster

First making the bomb, white pounder, they already laughed at, I was already head wounded. Nixon was desperate, he could not stop this, he hoped I would never forget John Brennan and hopefully his CIA, the kkk clan. Making the bomb later repeated for the PEPCON rocket fuels factory happed at grandpa’s barn in Overvecht. White powder, border patrol as usual at Schiphol airport dropped their keys to let us through.

Cape Canaveral, Roanald Reagan, the president arrived too, also the vice president as they called themselves, the Bushes. They wanted to see this for themselves. Bush Sr. left early for his statement outside the airforce one.

Reagan and I had a short briefing from NASA personnel, we were taken to the radio control to show them not mess with RARA. Reagan and I were impaled end beheaded in front of their eyes.

We were taken to the space shuttle, the original crew was beaten out. John Brennan and my daddy eventually placed the bomb downstairs on one of the rockets. We had some practices with bomb, as always it look like a smoke bomb, people get curious and in goes off while they were already approaching it. My dad’s trademark. Even inVietnam he fooled soldiers with it, it really rips of your clothes.

Afterward the Reagans and I were taken into space again to make it up. The Pentagon needed to shut up. They even flew a Boeing 747 with a shuttle on its roof into the building of the Pentagon. The picture were removed from the news but they were shown to my children and me in 2012 by proud Pentagon agents. The white frame during the explosion remains mysterious.

our film analysis

The shuttle exploded, according to my memories, my children and I reviewed to movies about the disaster together in The Pentagon, we were on top of the explosions. We felt down without parachutes. Knees bended head forward, I still remember watching over the water just before impact, there were already boats there. My kees shatterd my face and skull, I was alive when they pulled me out of the water, blue water. The vice President, also RARA, was very disappointed again.

My children and I had dinner with the orginal crew members, all in so called witness programs, with terror that is, a few years ago.

RaY, Kids and The Pentagon

 

 

One of the reasons I recognized my Son in this movie, he takes an proper NASA trainig position to fall down on mother. more

>> more space shuttle landings we made on our youtube channel <<

You had two kinds of explosive white pouder, for one powder my dad used his hog slaughter gun to detonate his bombs. See youtube. Connnectied with a rope. At Schiphol he always said, showing the gun, we gonna kill some pigs. Family and yes they were also at the Charles Manson murder parties. Obvious to see too if you look at the pictures. I was there as embryo….
 
 

Ons leven in prive-jets

Ons leven in prive-jets, als gegijzelden weliswaar en of het nou in die van DJ vriendjes van Paris, of die van ome Brennan is. Het blijft ontvoering zeker voor mijn vader. En als het gerecht eerlijk zou zijn ook voor ons.

Zo ook vlucht de later de Plane crash at Hanscom, San Fransisco werd. De piloten vertelden ons jammer voor jullie, wij weten wie het zijn. Hun dood of neerstorten dat is et ook. Net als de piloten van Germanwings Flight 9525. Ze storten het vliegtuig gewoon neer in een poging de terroristen van 911 te vermoorden.

Dat gebeurd steeds vaker ook met lijnvluchten als de MH17, Asiana Flight 214, TransAsia Airways Flight 235 en Germanwings Flight 9525. De piloten doen het, dan raken wij ook even de stuurknuppel aan, of ze worden uit voorzorg omgelegd en er zijn geen piloten meer. Brennan vliegt niet wegen leugen detectors, dus we storten neer.

De stemming is veranderd, niet alleen wij willen die terroristen ombrengen.

Plane crash at Hanscom, San Fransisco, 2014:

A: met Elvis ooit geklaagt bij een design tafel over het ontwerp van straal motoren, deze zagen er verbrand ook mooier uit, zie beneden
C: een foto die ik heb gemaakt, zonder flits zodat het niet op zou vallen toen we van het wrak wegvluchten met RARA
B: toen we neer storten hadden we echt het gevoel dat de motoren ons gingen raken, we waren redelijk een met het vliegtuig

Van Nuys Airport, Los Angeles – na Plane crash at Hanscom en-of / en-en Asiana Flight 214, op naar huis maar, met een privé-jet dan maar, na al die aanslagen, een repro van Sen. Cantwell, kids en mij:

“we vliegen nu een beetje in zijn soort black jet’s”, weten jullie dat ook weer (Brennan)

A: Martin zit nu op de bijrijders stoel, toen het vliegtuig keerde om de landingsbaan op te gaan moest ik weer achterin zitten. Dat stoelen wisselen deed ze aan de cockpits van 9/11 denken – OhOh

B: Ome Brennan achter het stuur, ik geef hem doekjes aan om het raam schoon te vegen

C,D,E: RARA heeft een Google auto gemonsterd, mijn kids en ik mogen opnames langs het vliegveld maken, op plek E worden we met geweld uit de auto gesleurd, Google meneer ook, door RARA leden, onze kelen worden ingesneden, we worden gespietst, onthoofd en in het zwarte vliegtuig gerepareerd. Ik moet van Marisse voorin zitten wegens hiërarchie problemen.

In de woonwijken om
dit vliegveld heb ik tientallen huisvrouwen, singles?, moeten neuken, dat is
wat ze zouden willen, onder erbarmelijke omstandigheden – spies – keel – mijn
kinderen keken 2010 en 2014 – 
Brennan weer

bron filmje, hier bij mij thuis vanaf mijn ip ge-upload, onder dwang: All Black Gulfstream III [N222G] Departing VNY

President Nixon, de crew en ik hadden ook altijd zwarte jets. Die stotte we ook altijd overal neer, zo ging dat in de spionage. Voor straf mochten we alleen nog in A10 Thunderbolds vliegen. Die zijn er om overal neer te storten. Ik geloof niet dat ze deze crew straaljagers durfen aan te bieden, wegens hun terrorisme, laat dat de verschillen wezen. En waarom ze niet de gevangenis in hoeven blijft vaag.

Ooit sliep ik met Elvis in zijn vliegtuig, beide uit huis gegooid. Nixon zat al in het vliegtuig met twee agenten, het was warm, de deuren stonden gewoon open. En ja hoor paparazzi voor de deur, meegebrachte, Hawaiiaanse Hula meiden. RARA komt er aan denderen met kijk nou eens, hij woont in zijn vliegtuig, met hoeren, OH en een klein jongetje. Schandalig!! Dat flikken ze mij ook steeds met mijn kinderen. Ik geloof dat het was op Van Nuys Airport, wel grappig, weer een OHOH. Zo veranderde Elvis ooit zijn repertoire naar iets wat meer Hawaii georiënteerd weer uit protest dat ik in een vulkaan was gegooid, hier doen ze dat ook met mijn kinderen. Met mij als The Embryo* vielen ze hem al lastig sinds ’57, dat weet ik zelf door een hele dikke kus van Ed Sullivan( Welcome on planet Mars zei hij), en mijn verhaal, verteld door Pentagon CIA agenten en Nixon. De techniek staat voor niet zei mijn vader altijd.

Mijn kids zijn ook uit stikstof gekomen….. Snap ik waarom mijn kinderen mij feliciteerden in 2007 met mijn Abraham. (zie Elvis film secties in onze homicide list – this is already lie-detector- secure) Snap ik waarom kinderen gelukkig waren en hard moesten lachen achter de douane terminal in LA 2010, daar stonden ook meerdere geboorte datums in. Zo zijn er ook geruchten dat ik al in de oorlog een Embryo was en daarom ging Nixon met mij de hele Nazi top, af om te zoeken naar eventuele documentatie. Hitler in LA, zo ben je daar weer, zei hij altijd pesterig, en de gevechten barsten dan al weer los. Vandaar. Ik heb wel herinneringen aan de beelden van Hitler maken in zijn Adelaarnest, ik mocht achter de camera op een stokje, ik had ook even een hekel aan hem mijn familie niet dood te schieten voor het weer exposeren van mij als embryo. Dat vond hij de juiste reden om een hekel aan mij te hebben, hij kon het voelen, misschien had wel gelijk. Dan ben jij de eerste mens op aarde waar ik sorry tegen zeg. Ik heb ook herinneringen aan diverse film sets hierover. De dochter van Göring vroeg hier ken jij dit meisje nog, ze liet een foto van zichzelf zien op internet met twee paardenstaartjes, waarbij ze heel erg scheel keek, toen hielden ze jou weer voor op een stokje om te kijken of ik me jou kon herinneren, die was leuk om mee te spelen niet?, ik noemde jou altijd wurmpje zei ze meer zeg ik niet. En nu weerWat zei ze, wat zei ze? vroeg om Renee. Niets grinnikte de omstanders. Zijn piemel is er toch net afgesneden weer. Ze heeft mijn kinderen en ik boos het Pentagon ingeflikkerd, zo gewond waren we weer, of we nou eens goed voor ons wilde zorgen, knettergek werd ze van die familie van hun. Nou goed zo denkt in ieder geval jullie serie moordenaar groep. Zo zitten wij er ook in.

Wat ook op valt is dat ze iedereen die mij als The Embryo gezien heeft of moet hebben onderhevig is geweest aan pogingen moord van Brennan en mijn familie. Van Mies Bouwman, Anton Dreesman, André van Duin, van Acht, Willem Drees, van Uyl, Jos Brink tot en met Frank Sinatra, Tolkien, leden van de Kennedy familie en Elvis. Met die afranseling hier thuis 3 jaar geleden schreeuwde André van Duin vanaf de straat naar binnen, terwijl ik met een hoofdwond in bed zat, het raam was er uit, dat ik zijn naam mocht gebruiken als ik over die Embryo ging schrijven. Wat die beveiligers ook zeggen want wanneer stopt dit geweld nou eens, het maakt niet, dus doe maar, ik zit naar mezelf te kijken hier.


Zo heb ik als embryo op de pen van Tolkien geprikt een stukje mee mogen schrijven aan Lord of the Rings, hij zou zijn best doen om het in de herdruk te krijgen. Ik heb hem nog gekend in de jaren 70, want, ook hij wist teveel. Ook hij is meerdere malen vermoord. Zo speel ik heel erg leuk “” een rol in de film, ook in de eerste verfilming…. o en ach, Ontvoerd geweest met zijn kinderen een aantal jaar geleden…


Zo is van Acht er ook ooit toe aangezet mijn hoofd er af te trappen, wat in Libië wel is gebeurd, je denkt dan op pad te zijn met nette politie mensen. Zo ben ik er toe aangezet de ledematen van mijn kinderen af te snijden. Dat gebeurd na stalen voorwerpen in je schedel te hebben gehad.

Zo ben ik ooit door Brennan en mijn familie op de schietbaan omgelegd want daar zou ik herinneringen van krijgen. Herinneringen aan het feit dat lopen van geweren heet kunnen worden. Herinneringen aan het feit dat ik als embryo op het geweer van Brennan met een elastiek zat om president Kennedy neer te schieten, dit om het hart van zijn vrouw te winnen en Kennedy ook zijn bek er niet over hield. Kan ik me herinneren dat die loop heet was?, vroegen ze in het Pentagon een aantal jaar geleden, ik was te gewond om te antwoorden. Ik heb daar inderdaad herinneringen aan.

Niet mijn mijn type maar Kennedy heeft me ooit met Marilyn Monroe in bed gelegd, dat zette een hoop kwaad bloed. 🙂

Om al die stoere piloten, wilde wij ook wel een beetje schieten

Zoals mijn kids zouden zegge, wij zijn geboren op bezemstelen, letterlijk en figuurlijk, en daarom zijn ook wij heksen, heksen van de Orde van de Zwarte Banaan. Maar dat heeft weer te maken met afgesneden piemels en klitjes.

De aanstelling van John Brennan, een hoge Klu Klux Klan priester, is een geintje van ons en Obama, voor ons maakt het niet uit, het geeft wel aan wat voor domme lullen jullie zijn. En geeft de clan jullie een veilig gevoel? RaY + Kids

volgens mij heb ik deze Hula meiden ooit op foto gezet met Elvis en Nixon…., ieder ons eigen trap, bij ijn trap stonden allemaal speelgoed auto’s, Lisa helemaal jaloers en speelde daar stiekem

* een reactie hierop was terug te vinden in de 70’s en 80’s SciFi movies, lange ruimte rijzen, hibernate slaapjes al dan niet bevroren

Cowboy’s Security Leak

A Politie Quiz:

Omdat ik best een vette gun man ben*, al heb ik geen littekens, de security leak voor cowboy’s:
Echte gun man weten dat het het antwoord op bovenstaande vraag B is.

Is het lucifer doosje te vergelijken met een gegijzelde?
Echte gun man weten dat het antwoord op die vraag JA is.

Zijn mijn kinderen en ik internationale security leaks, waarmee zelf de president gegijzeld is.
Echte gun man weten dat het antwoord op die vraag JA is.

Dan weten julie een beetje hoe die gijzelingen gaan. Met ledematen(luciferdoosjes) en echte kogels.

Is een gijzeling na een bankroof voorbij, als je de gijzelaars te pakken hebt? Nee. Waarom niet? Dan lopen de gegijzelde gevaar, daar gaan ze vaak weer naar op zoek om verder te gijzelen.

Hebben jullie gevaarlijk werk? We komen jullie namelijk erg vaak tegen.

De security theorie is dus DE en dan ook DE enige anti-terrorist theorie, de gebruiken altijd gijzelaars. Ik heb nog nooit zo terrorisme onzin gehoord als op politie cursussen en militaire universiteiten. Het lijken wel Imams die daar les geven. Echte gun man weten dat.

Deze theorie onderwijzen zou je persoonlijke veiligheid aantasten, met het mes op mijn keel, letterlijk, en dieper, er speelt dus meer**… Tja ik ben er ook niet vies van een lucifer doosje te gooien. Echte gun man doen dat.

Ik ben als echt gun man dat gevecht niet begonnen en daar begon mijn persoonlijke veiligheid in het gevaar te komen.

Het  gevecht niet beginnen met die terroristen van ons maakt je werk dus gevaarlijker, ze beginnen je streken(lucifer doosje) te leren en je komt iedere keer dezelfde terroristen tegen.

Het lucifer doosje is een middel om terrorisme te kunnen plegen, in dit geval jouw in stukken schieten. Als wij het lucifer doosje zijn, ons in stukken te snijden en daarna jou. Het gaat om het doden.

Gevalletje nog steeds gegijzelde, als daar niemand de gevangenis voor in hoeft, ook al is er nu ogenschijnlijk weer even niets aan de hand, dat noemt zich dan professionals. Janick, Lauren en Ray

*zo ondertussen, het maakt niet uit of een van mijn kinderen dit typt of ik
** mensen met schizofrenie die het niet kunnen laten om gevechten te beginnen omdat ze serie moordenaar zijn(terrorist), die spreken dit soort theorieën tegen, ze kunnen er niet aan doen immers, in de bijbel/koran staat dat god de mensen heeft gemaakt zoals ze zijn, en niet dat je gevangenissen moet bouwen


Dijen en Bagatelliseren:

Is Lauren hier dus een security leak en nog steeds en niet allen een slachtoffer. Is dit terrorisme?
Echte gun man weten dat het antwoord op die vraag JA is.

Is mijn Zoon Janick een security leak omdat hij van zijn moeder gewond op de motor moet zitten, zodat ze een ongeluk kunnen simuleren waarbij hij in vier stukken wordt gereten ipv gesneden?
Echte gun man weten dat het antwoord op die vraag JA is.

Is dat terrorisme?
Echte gun man weten dat het antwoord op die vraag JA is.

—–

En wat kost het vroegen we Amerikaanse politie wel eens om een paar kindjes van een groot zigeuner kamp te halen. Drie weken voorbereiding en een hoop kogels knipoogde hij, daar hadden wij weer gelijk aan. En gingen die extracties zonder bemoeienissen van onze familie. Nee zei de agent. Dan snapte hij ons ook. Zo moet je onze “familie” toch zien…….dat doen ze in de USA en in Nederland.

Het bovenste plaatje is een repro, Lisa P wilde dat de kleur geel werd, de mijn was wat meer camel. Volgens Renee had je daar weer een echte Amerikaanse voor nodig. Als ik dit kon reproduceren dan zie je het bewijs van dat lucifer doosje ook al, In het kader van elkaars streken leren kennen. Dat maakte hun spionage hier ook weer onzin. Ik moest het dan ook weer wissen. Gewoonte gedrag, dingen opnieuw hetzelfde doen. Ach ik was er weer een beetje trots op. Is dat niet Erik, van je werk vroegen mijn kinderen, dan is het helemaal Pentagon ofzo….lachte ze Die stabte jouw steeds op het werk, het was al eerder mis gegaan in Soesterberg, met zijn buren ofzo, dat moest jij vergeten, denk maar aan Wibi.

MTV and George Michael and Paul McCartney and The Order Of The Black Banana

2014 – The
MTV Studios Los Angeles – George Michael and Paul McCartney and The Order Of
The Black Banana.
 
This song
is recorded during a kidnap. RARA members impaled & beheaded us & all
the other things rapists do. Just have a look how pissed George and Paul
are. 
In dutch “they
have taken a jacket off ”, my mom laughed, how accidentally…They were allowed to publish this video, the police would do
the rest. 2 years later…still nothing.

 
George
and Paul already placed this video earlier on my YouTube account in 2014. It
has been erased. They were her at the same time the director of Lord of TheRings was photoshoping with me.
If you
squeeze your eyes you will see a purple hearth, the purple pearl, the purple
diamond, we did
I don’t
know for sure if this happened before or after or during the Dallas shootingS 2014.
Just have
look, it’s a short video clip. My mother dressed George etc etc. RARA was
hiding for the police and forced themselves into The MTV Studios Los Angeles,
for the thousandth time(with us). The statement became we are creative too. 
 
Ps we blogged this together in 2014, did we brought our reports to the Police Office Utrecht Paardenveld, together with the kids, I think so….George, Paul, MTV, Janick, Lauren and Ray (and Ellen?),  We fought
very hard but they kidnapped the kids back. Over here we took picures of the moon they were erased and they took the children back, we even made pictures from the moon in my garden.

 
THE VIDEO

 

Making the video
was also a plot trying to escape, or even better, to hide, from the RARA
members, a sort of camouflage, they stab each other or are wounded too, and
they have no recognition too. So with the makeup artist my children had to put
the fake mustaches on George and I had to do Paul his hair just to play makeup
artist too. Mabey recognizable, it almost worked.

RARA members: Riekie, Martin M., John B., Marti B., Renee, B., Marisse Z., Bertus K., Martin E. Huub B., Hilary C., Zus van Opa etc

——

The amounts per year and cartoon or not is determinated by RARA mob practices. The video clips of George Michael.


——-

The only justice we know is to scheck if we, the defenders, are quilty of something!! Call them intellectual!! And as ex-nazi hunter I call they, all judges, homicide, in the world, filthy nazies. As ex-nazi hunter I may say those things, we always had a better vision on these matters. That’s what they practice this way, pure fascism. Fascism because they are just plain stupid? fascism = fascism . Just say fascism==communism==schizophrenic==serial killer to a judge or cop and you will see what that word means, stupid. We all learn that at school or university. Minors can teach professionals like that what fascism is, I call that stupid too. Just show a judge you are impaled, he will say, what has fascism to do with being impaled? (only schizo’s do it…) Not only discrimination, but hey that’s stupid too. where is that lie detector on them?, they won’t answer, there must be agressors in this story? I have no reports at home that say something different. Filthy groupies? I know better then my professor? And hey I had professors too, they tasted good too….that has to be on lie detector too? because or else I can not do nothimg if we don’t. And hee if that detector found we were defending our selves………stupid? Why exactly did we had to do those tests? And hey put in a gadation thetis, no commission will approve it, it’s not based upon science, your defence not put this in trial. It’s based upon a soap bubble. My gradation was based up on software development management, it suffers the same soap bubble problems as justice science. You got me and my children as a not solved security problem, so that was bizarre am sich. And I had to show awareness of it or else I would not graduate. Can you base science up on temporarly man made, generated, problem? Trying not drown science?

Slachtoffer van een cultuur

Je zal me maar slachtoffer zijn van een cultuur, waar politie stoer met verdachten over straat wil en niet met slachtoffers. Dat is beter voor hun image.
Dat serie moordenaar het liefst in jurken vechten moorden weten velen.
Hier een foto die ik maakte van Khadaffi tijdens een ontvoering, zo van dat durven jullie lekker niet.* De Tommy gun is van Poetin en die is een verzamelaar van Al Capone zijn wapens…., die had hij afgepakt, die probeerde ons terug te ontvoeren. Een wraak die graag voor deze meneer neem…..

 

zo mager als hij is, zolang zaten ze aan de coke en heroïne,
net al mijn opvoed ouders, wij kregen ook geen eten, en datmet hun ziekte…..
en waarom zijn alle schizo’s heroïne verslaaft heren? net als Herman?
dan valt hun ziekte, dat staren, niet zo op, dan zijn ze weer normaal
zijn alle heroïne liefhebbers schizo? Nee
Kunnen jullie mij even  waarom ik voor deze foto, deze gangster / serie moordenaar zijn jurk uit moest trekken? En hem, althans dat dacht ik, zou kunnen, mijn eigen spijkerbroek moest aan trekken voor dat ik deze pers foto mocht maken?
wat gewone kleren onder mijn arm, zo ver gaat dat foto model zijn
We hadden een hele dag gevochten tegen deze mensen, in jurken en camouflage waren ze.
Het blijft toch een vreemd image probleem die al die agenten hebben. Zonder jurk is het weer stoer om met serie moordenaars op de foto te gaan.
 
De slachtoffers kunnen de kolere weer eens krijgen op die momenten, want het is nog onderlinge een ere baan ook.
Nee, je moet eerst 25 jaar seksueel mishandeld zijn in een kelder voor er beweging in komt, voor het op journaal kan? 44 jaar misbruik in films zullen ze wel nerveus van worden, dan kunnen ze niet op de foto ofzo?
Charlie Chaplin deed zijn zaken ook in jurken, die moest ook altijd eerst omgekleed worden….in Odessa ging het weer net zo…af en toe en nep terrorist*,, om dit alles tegen te spreken met blote billen in de krant…syndromatisch te noemen *(oh oh nee die hebben mijn kids en recruiter getest hiero, die waren idd schizo)
Over cool gesproken. Met homostem: Vinden jullie mijn kinderen en ik leuker in jurken? Kunnen we ons verkleden als jullie kijken? Het blijft een vreemd image probleem en zelfs de meest doorgewinterde DEA agenten hebben er last van. Nier dat deze blog getuigd van zelfreflectie…….maar als jullie Hollywood zo ver gaat dat je moet worden neergeschoten voor TV beelden, dan kunnen jullie namens ons de k*nker krijgen. RaY

* serie moordenaar zijn allen schizofreen, en hebben de behoefte in jurken te moorden. Ook de vrouwen.

Dit is pas een foto model heren….!!!

wat nostalgie:

Zo waren mijn kinderen en ik, ik geloof met mijn kinderen nog, ooit ontvoerd naar het pierenbadje bij oma achter. De rara serie moordenaars droegen allen jurken, ze hadden ons onthoofd, om te kijken of de fonteintjes dan rood water zouden spuiten. En ja hoor dat was zo. De politie kwam en vroeg zich af of dat echt was, terecht, en waarom dragen ze allemaal jurken? En waarom krijgen jullie infuus, we konden even niet meer praten. Nu weten jullie dat er kans was van meer dan 80% dat het echt was. Dat het trotse sick fucks zijn, in jurken en waarom ze die dragen. En zoals hem zou zeggen, en toen ook zei, “of mot ik een oranje jurk aantrekken?”, dat doet hij niet voor zijn undervover namelijk…. Ome Brennan zie je ook niet moorden als hij een jurk aan heeft of gekregen! Mijn moeder snijd ook hoofden, en ze snijd door, dat doen gedwongene of er toe aangezette niet, zou genoeg moeten zeggen. de slachtoffersvoorbeeld voor als je politie pet niet goed staat:

deel 1 – 2011 in de auto
leven,
ik moet er aan denken wegens nieuwe paspoort aanvragen, schuldbetalingen
stoppen om geld te creëren, op langs de snelweg naar Ing Breukelen, lopen, ik woonde op parkeerplaats.
Rara doe Ing
Breukelen met speren en psitolen slaan alles kort en klein ook de politie woordvoerder
Utrecht doet daar aan mee, uiteindelijk zelfs het politie bureau Breukelen moet er aan geloven, denk aan de van mij in beslag genomen mokerbijl, daar hebben ze de politie keuken kasten mee stuk geslagen.
Oh er is al politie
bij en hup een speer door je lichaam
En verder is mijn moeder goed in, en jullie woordvoerder:

 

Keel insnijden –
onthoofden – verkrachten – klanten en politie agenten, mijn kinderen en ik.
Met die bijl mokers doen onze hoofden dus die van jullie ook!!!!deel 2

Nou is het
parlements gebouw in Turkije weer niet opgeblazen door rara
Willem Alexander
heeft mij nog in mijn onderbroek tussen die ander mannen gegooid in hun onderbroek
Staatgreep – tegen
hem zijn noemt hij muiterij – omdat de turkse president hier was in 2013 om os
te supporten

 

Zo moet het dan ook
in de krant…..twee jaar laterEn voor de boekenwurmen, in doet boek staan veel moorden die ons zijn aangedaan beschreven, van duikplank tot bal in mond, vraag maar aan Jo of moordzaken Noorwegen of Zweden. Wij worden zo vaak gespietst, verticaal, wij moesten wel een pantserhart hebben. ach…..we hebben liever pantservuisten tegenwoordig.

The Way Back – The Walk Back

ff ons digitaal speurwerk…….
The Way Back, een oorlogsfilm uit 2010, voor ons werd deze film werkelijkheid. RARA leden, waaronder de moeder van mijn kinderen en Zijne koninklijke Hoogheid hebben mijn kinderen, mijzelf en de film crew ontvoerd. (andere filmsets met dito ervaringen met ons)

De concentratie kampen worden werkelijkheid (aan de vleeshaak op de ketting, (groeps)verkracht, onthoofd) en ook de wandeling naar China. Mijn kinderen en ik moeten de woestijn doorlopen met spiesen in, ook premier Rutte is ontvoerd. Bij de Chinese muur aangekomen wordt de groep verrijkt met ontvoerde Chinese parlementsleden.

Het idee is om oorlog foto’s te creëren voor het archief aan de hand van Chinese oorlogs-foto’s. Uiteindelijk vinden er gevechten met het leger plaats en worden we bevrijd.

De opnames gaan gewoon door en mogen dan ook als echt te boek gaan.

Dit
meisje in het midden , mijn Chinese Sarah, is een “ex” van me (ook volgens mijn kids), wij en zelfs de premier waren al onthoofd geweest. Zijne Hoogheid doet en het enige geluk dat je dan hebt is dat hij zijn vaardigheden traint. Ze leeft ook nog.

En zeuren en piepen in die woestijn…., het ergste moest nog komen, daar is hij voor mijn klasgenoten, mijn ansichtkaartje uit Vietnam, ofzo, wel mijn hand, zo slim is mijn pa weer schreeuwt de Princes, ik fotografeer met rechts(ps voor de beveiliging, de regeringshoofden bemoeien zich er mee omdat ze die terruer staat echt niet willen, en op de foto als Stalin of Hitler, en of ook omdat ze daadwerkelijk ontvoerd zijn, zo ook de Hoogheid doet hij voorkomen met zijn ziekte en extreme aanstelleritis, al gruwel die we laten zien, moet hij doen!) Beveiliging houdt volgens mij niet in mensen laten onthoofden, zwaardvechten en of cuck holden etc etc voor hun mannelijk en vertrouwelijkheden, toch? Of meer aan politiek doen dan politici? Dat gore wijf zat aan onze kinderen net als dat gore zwangere wijf beneden, net als de gore Hilary Clinton en Brennan of die moeder van je zegt hij tegen mijn kinderen- maken jullie nou maar een mooie actie foto, het bovenste hoofd midden is van mijn zoon, Marisse Z. sneed die er af om oa. mij ( en mijn dochter en ik, dat doet ze ook bij ons) kapot te maken:

meer pijn doet het niet, dat gezeur van jullie, het plaatje links boven had ik iets met mij en mijn kids te maken,
ik ben het lichaam waar vrouw op ligt, mijn hoofd zit op lichaam verderop, mijn zoon zijn hoofd zit
op mijn lichaam, geloof ik, de daders wisten het zelf niet meer……..Marisse(aan de hand van ongewenste erotische gevoelens herinneren) poseert met pierrot make-up(erica d), kindje is van Linda
Rechts onder zijn extractie slacht offers, de blote billen zijn van mij, in de hoop dat ze me achter zouden laten, 
die hoop was van RARA, die hadden mij verstopt, ik snapte thuis mijn gespierde benen al niet
foto maakte mijn kinderen, die konden fysiek niet praten,die kinderen hebben Renee en Marti voor het plaatje gedaan
wij de volwassene slachtoffers*, daar ligt RARA, volgens sommige te groot voor in de gevangenis, degene die vinden dat commando’s rekening moeten houden met stigma’s, mijn kids en slachten ze graag weer een keer af voor jullie, echt waar
links onder dat ben ik(als oud chinees geneesheer), zo bracht ik de vele dode kinderen naar de EHBO, met vier tegelijk soms,
het kon niet sneller, waarom ik deze ook zo droeg vroegen ze me, dat vond ik op dat moment eerlijker,
ik vroeg de daders waarom remmen jullie me daarvoor af? De EHBO namen me dat kindje af, brachten zwaarden en de gevechten bartse weer los.

…..ze was niet
trouw….dit doen wij of ik met die vieze house wijven van hem

Modder is aangeraakt
door mijn kids, Rutte en ik…. like in cannibal holocaust(daar bracht ik modder op dat meisje) -zie streepen op arm .


* mijn kinderen en ik, en Legolas zijn zwaard, “Bow of the Galadhrim“, Legolas mocht zelf niet vechten, Renee pakte die af en gaf hem aan ons. Gebroken arm moet wijzen naar – zwaard van Isildur…..
Hier onze avonturen op de film set van Lord of the Rings, vandaar. De kinderen waren er para over en we kregen een samoerai zwaard van een Chinese man. Brennan en zijn cia agenten houden alleen maar een mes tegen gijzelaars hun hoofden, verder doen ze niets. We hebben alles zelf moeten doen.

 

Deze plaatjes heb ik ook hier
gemaakt , onder dwang. het meisje beschermde haar keel, Willen Alexander haalde in in een keer uit en maakte nog een schijnbeweging handje op te leggen.

deze heb ik  op internet moeten zetten met de
tekst erbij dat ze een baby vast houdt
ik heb deze slag moeten oefenen…
geef maar hier maak jij de foto maar weer
janick liet me vast focussen, we werden heen en weer geduwd, Lauren duwde ons in positie en zo 
is deze foto genomen
toch zien we dit liever bij RARA leden
zoals deze mevrouw
ook ik heb dit in de paleistuin moeten
 oefenen met meloenen, ik kreeg van Lauren een compliment haar duimen niet te raken, dan gaan ze gauw zitten of liggen zodat het executie wordt, dat stopte ons ook niet een tegen  coupe te plegen, misschien ben ik dit wel, hierna begonnen de kruisigingen, zie benenden
even daarvoor waren de kids lukraak halverwege hun schedel door moeders en renee in tweeën geslagen
Lauren heeft deze moeten maken
“daar liggen me mannetjes”, hoorde ik nog
Marisse is onthoofder, ze zat op me

Dit soort plaatjes worden tussen dit soort collecties verstopt. Ook moeten doen. Het is het exhibitionisme van de serie moordenaar, de rechercheur die niet kan speuren zonder sporen na te laten syndroom, om beide redenen:

Oma Riekie K. en Hilary C. zijn ook nog even aan het moorden geweest, zie hun pierrot clown make-up, de blauwe url moest ik plaatsen als link dat het om een moderne zwart wit foto gaat:
Oh ja , the film crew, onze reis genoten, DIT IS ECHT GEBEURD!!!:

 

ik hen Irene ook een afscheid kusje gegeven want voor echtheid moest ze echt sterven, volgens mij zie je schmink een beetje zeteen van haar afgesneden hoofd, Irene had er nog geen herinneringen bij in 2013.

 

JANICK & RAY IN BERG PASSAGE, LAUREN HEEFT FOTO GENOMEN, zij is er uitgehaald, nog bruikbaar voor andere zaken vond Renee.:
DIT IS OOK MET ONS, JANICK, LAU EN RAY, GEDAAN, DOOR DE NEDERLANDSE OVERHEID, ALS HET THUIS NIET MAG DOEN WE HET EVEN IN CHINA (TEKST MOETEN PLAATSEN, ONDER WEDEROM HOON GELACH), ONZE LEDEMATEN EN BORSTEN LAGEN GEWOON IN EMMERS ONDER DIE KRUIZEN IN DE ZON, IK/WE VOELEN ONZE RIBBEN NOG BRANDEN IN DE ZON. dit is wederom Lauren, uitgerekt en geslacht zoals ook op Angels Place Amsterdam met harley’s, hoofd er op is mijn photoshop werk:
twee mannen rechts zijn Poetin gerelateerd zie je aan hun gezicht, dus dit is een moderne foto
dit kan, dit is, uitgerekt Lau zijn, ik heb wat flash-backs met het monteren van het hoofd en afsnijden van haar borsten
en het maken van deze foto met mijn zoon – toen mochten wij
Pechtold en Rutte mochten weer kijken naar ons, die werden vreselijk bang
we vrezen het ergste, we hebben een middag gehangen en niet 3 dagen zoals te tekst suggereert
ps1 dit id mij en later ook met kinderen ook aangedaan in een SM studio, in Weesp of Amsterdam, het was een SM
meesteres die ook vaak op TV te zien was bij de rest van de call-girls, ook slachtoffer
ps2 dit is  Sylvester Stalone en mij ook aangedaan in Afghanistan, tijdens opnames Rambo film
ps3 zo hing ik  ook ooit(’87) in Rudolf Hess zijn gevangenis kamer, Poetin redde mij, en we hebben dat terug gedaan
ps4 zo heb ook aan het kruis gehangen met Arnold Schwarzenegger op de film set van Conan
ps5 zo ben ik met Lonneke E voor mijn spiegel op de Gambiadreef in stukken gesneden
ps6 met Theo & Thea en meneer Kaktus ook geloof ik – wat vaag nog qua herinneringen
ps7 met Elvis en minnares – hotel winter sport op deze manier in de sneeuw gegooid, doet net zoveel pijn op je ribben als de zon
oa. op verzoek van de Amerikaanse president, terwijl hij met een bijl,
de kop van de koning insloeg, willen jullie dat even opnieuw publiceren:
FRISO HEB IK MET
JANICK EN DE CIA OMGELEGD IN OOSTENRIJK
ZIJN RUGGENGRAAT ER UITGESNEDEN EN SCHEDEL
ALS LAUREN HAAR OREN & SCHAAMLIPPEN  NIET TERUG KRIJGT DOEN WE JOU/JULLIE OOK
DAN SCHIET IK/WE WEER EEN AANTAL GRANATEN OP JE KOETS AF
ALS ZE OOK MAAR EEN PLASTISCH STREEPJE HEEFT OOK
ALS ER WAT HERSENS TISSUE MIST OOK*
HET WERK VAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID WILLEM ALEXANDER
MIJN DOCHTER, USA geloof ik, de reden waarom ik geen littekens heb, zo wel dan snijden
je aan gort bij ons in de familie, de sneeën van haar moeder moesten weggewerkt worden
bij mij lieten ze de hulp dit soort foto’s ook niet zien….ook nooit uit huis geplaatst,
onzin van vroeger, toch? Ik heb haar dij gekust naast de wond, het verschil tussen pa en ma
en omdat dat wel mocht als afscheidskus maar weer
de hoogheid met tranen in zijn ogen: net als met jouw, zegt hij tegen mij met die voeten en handen
zal ik het afmaken anders doen hun het op hun manier…..dat is dan je bewaking…

Dijen en Bagatelliseren:

OA IK HEB DE KLEDEN NEER MOETEN LEGGEN – haar arm is ook afgehaakt, die ligt verstopt
EN DAN WETEN JULLIE WAAROM RED LIGHT DISTRICT UTRECHT DICHT IS!!
ps gat in gat in been heeft Marisse en Oma Riekie gedaan, toen ze nog leefde, met een mandrel 
de gaten in haar kruis werden door een Groningse rechter er in gestoken met een lange stang
met schoefdraad op het einde, volgens omstanders Mr. Buitenhuis
de snee of/en keep in de benen is door Marisse gedaan, het hartje is creativiteit er bij, op haar verzoek
het balkje met internet adres heb ik hier met Lauren op het plaatje geplaatst, zo mocht hij online
De Japanse Keizer  kwam binnen lopen, tenminste dat dacht mijn zoon, die helpt wel vaak
hier bij mij thuis probeerde hij het bevestigen, hij dacht het wel, hij had geheugen verlies
namens de princessen, misschien moet papa zijn gang kapot maken, hij deed dit ook bij ons, LA, 2010
opmerkzaam: de lange nek voor ome Renee zijn lange piemel, daar zijn computer programma’s voor….
het is wel een commando truck iemand zo toe te takelen om zijn schizo kannibaal aanvallers
weg te jagen, zo voorkomen ze bij zich zelf dat ze gaan staren, het slachtoffer zet je dan weer in elkaar,
dit deed ik ook als 4 jarige n de jungle van Vietnam.
foto boven extra info: serie moordenaars zijn schizo, als die moorden gaat het voor onze doen erg stuntelig en langzaam, haar moeder deed om die reden maar een paar sneden anders viel het mij op, ik moest kijken met speer door mijn lijf. de Hoogheid deed erg stuntelig en langzaam wat aan de sneden te zien, mijn dochter is er aan gestorven, voor en op dat moment, pijnlijk hard schreeuwend en langzaam, de Hoogheid kreeg uiteindelijk omdat het zo lang duurde wat hulp met snijden

DE VOLGENDE FOTO WAS OM HET GOED TE MAKEN, “MINDER HAAR EN PAPA ZAL DEZE WEL MOOIER VINDEN”

DE HOOGHEID: “HET ZIJN HELAAS DEZELFDE HEUPEN”….VALT MIJ OOK OP

 

 

DIT OOK HEEFT HIJ OOK GEDAAN, MET HUUB:


THE FELLOWSHIP, I BELEIVE WE FOUND THE REAL 911 TERRORISTS, STILL FOLLOWING ORDERS*…(find and html publish), gemaakt tijdens 911 en mijn kinderen en ik manoeuvreren rara the generals office binnen met de belofte ze neer te schieten, in de berekeningen is dat wat we wilden doen, 2012/2013, op het het moment dat we binnen stormen, drukken mijn kids het magazijn er uit….pieuw pieuw


WIJ BENADRUKKEN DAT MARISSE(EN MAN) NIET ONTVOERD IS MAAR GEWOON MEE GAAT, MEE MOORD, MEE ORGANISEERT EN VOOR DE DUVEL NIET BANG IS. IN WASHINGTON GAF ZE DAAR AL EERDER MET BRAVOURE ANTWOORD OP IN DE RECHTSZAAL, WAT NEGATIEF VOOR HAAR UITKWAM, RENEE GOOIDE ECHTER EEN SPEER DOOR MIJ HEEN.
PS ik hoop dat Rutte en Pechtold dit kunnen lezen zonder speren door hun lichaam te krijgen, want zelfs een laptop op een strandterras is met hun op vrije voeten te gevaarlijk, dat is ook censuur. censuur = communisme = de serie moordenaar laten regeren met terreur


ps2
Dit is het verschil
met echt en nep vindt RARA
Ik heb nog ff met  de zangeres lopen zoenen om te onthouden dat we bij deze opnames waren
Wel typerende
reactie op hoe mensen ons hebben zien lopen, deze video clip, zo laten ze de kinderen hier
rond lopen
Ik hoop niet dat jullie je aan dit soort kunst
storen, dat mogen de/jullie kinderen dan ook zien

En hee als de politie hier alleen maar lijken ruimt dan hebben vuilnisboeren hoger dan de politie….de band
 
my 50 secs of fame????* denk maar aan die raket die ik/we(Rutte, mijn kids en ik-ERG GEWOND AAN HOOFD) op gerechtsgebouw Amsterdam hebben afgeschoten, omdat ze RARA een raket op de Appelhof, Oude Pekela en het Torentje hadden afgeschoten, en justitie dat weg moffelt met wederom een filmpje voor journaal,….hebben/hadden jullie een gaatje in je gebouw ofzo?

disclaimer

slachtoffers van eikels die hun infanteristen liever dom houden met security leaks dichten, voor hun carrière, voor hun kinderporno. Hoe hou je de mannen er onder. Door een aantal security leaks niet te doen. Sommige eikels beweren nog dat dat cognitief programmeren is, ik weet niet wat dat is. Hoe werkt dat, je lost een zaak als het kinderdag verblijf op, dat zijn immers sercurity leaks, en laat er altijd een hangen. Sterker met dezelfde gangster creëer je nieuwe, voor onbegrip en trauma. De mannen leren er niets van. Zijn niet alert, de kinderporno kan dijen. Daar beschuldigen wij het gerecht van en de CIA, alsmede verantwoordelijk te zijn voor 9/11. Wij willen wraak(gerecht) en niet die geënsceneerde schiet partijen op onze hoogheid of elkaar. Bovenstaande teksten heb ik onder dwang en foltering in 2013/2014 moeten typen, vandaar deze reproductie. de verhalen zijn wel echt gebeurd met mijn kinderen en ik. Zelf Janick en Lauren hebben getypt omdat het schuim en bloed uit mijn mond, ogen en oren kwam. Mijn kinderen moesten mij schoon deppen.


Dit bedoelen wij met politie voor schut zetten. Vandaag(19-07-2016) staan deze foto’s in de krant, een ISIS terrorist deed dit. Dat is niet niet zo, deze foto,’s heb ik gemaakt, die van de politie, Janick en Lauren. De agenten waren boos staan wij weer voor schut met die cover up’s. Een typische RARA ontvoering, de CIA komt ons redden en slacht lekker met de RARA leden mee, ze slachten echt gewoon reizigers af, net als die 39 doden in New York. Met de beëdiging van de burgemeester 2014. John B. doet ook mee. Op straat worden mijn kinderen weer in elkaar gezet bij de ambulance, we overnactten in een hotel. De volgende dag lopen we nog even langs de agenten. Zie het bloed op mijn onderarm in het raam, mijn zoon wilde hem nemen maar ik was groter. Wij hadden geen schijn van kans, nou goed (zie tekst bovenste plaatje). Er kwamen waarnemers en President Obama ter plaatse vanuit het Witte Huis, dus wie weet…..die hoopte het zich te herinneren, die jagen ook op John.

Cover up is verboden, het is communisme en communisme is fascisme, het is immers censuur.
Misschien moesten we het AD en de Telegraaf ook maar eens aanklagen voor nieuwe vervalsing en samenzwering tst. Ik/we laat(en) me dat niet zeggen dat zo’n ISIS **p dat bloedbad claimt! Dat waren wij, de Ghostriders! Met hun eigen bijlen, wat denken die John Brennan wel en die Hilary Clinton
die zijn zelf ISIS, maar dan de blanke afdeling, RARA genaamd..
Pure identiteitsdiefstal. Je ziet de inkt van mijn linker vinger tattoo in het raam gewoon zitten.

Om mij uit te lachen of niet, er was pers bij, eindelijk misschien, dit was ik tegen de
pers:

 

 

Een getuige zegt tegen
het Duitse Bild
: ,,Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel bloed gezien. Het
zag eruit als een slachthuis.” Zijne Koninklijke Hoogheid schreeuwde van een afstand nog dat ik hem als een behoorlijk camera moest vast houden, ik snap nu waarom ik hem met twee handen moest vast houden. Dan zit je vinger voor de flitser…..Dit bedoeld hij zegt Renee de camera vastpakkende, dan zien ze twee handen als het goed is, dat snappen ze het niet.

hier nog een slachtoffer”” van Zijne Hoogheid zijn snij werk, al is het gat van mijn/zijn, shotgun door aorta want harten zijn met zulke batlles dun bezaaid, Renee schiet echter. Renee en Rolf de K. snijden de borsten er af. Monique en ander meisje(ibiza girl? zo oefenen ze vaak voor het grote werk, weet Willem Alexander te vertellen) sneden hand er al af, eerder. Hoogheid helpt in de midde of nergens maar uit zijn lijden. Het is een afrikaan die mij wilde vermoorden, ik had Zijne Hoogheid zijn shot gun, te gewond, dus onder begeleiding, zo zou ik denken. De moord partijen die resulteerden in uiteindelijk de oorlog in Nigeria 2010 geloof ik, USA Mariniers hebben mijn kinderen en ik terug ontvoerd uiteindelijk. Zie gelijkenissen in snijwerk:

 

Ghostriders & Donald Trump as the Hawaiian Constructors

2014 – Donald Trump voegden zich voor de gelegenheid na de heftige schietpartij in Dallas bij de RARA Groep. Daar heb je Bob de bouwer weer mompelde Renee. Donald had een drilboor. Hier gaat het wat makkelijker mee, ze gebruikt hem om mij uit een steen hard lava te drillen. Voor de ogen van mijn kinderen. Dat geldt dan ook voor mij, ik zie dit toch ook zei Hilary Clinton. Het deed de kinderen denken aan die keer dat papa in een olievat was geslagen door RARA. Oh en je sterft op het moment dat de steen sluit.

2014- Donald Trump & joined for the occasion after the violent shooting in Dallas the RARA Group. There’s Bob the Builder again muttered Renee. Donald had a jackhammer. Here, this will amke it easier, they used it to drill me out of a hard rock lava. For the eyes of my children. That also applies to me, I see am seeing this too said Hillary Clinton. It made the children think about the time Dad was beaten in an oil drum by RARA. Oh and you die when the stone is closing.

Janick spartelde als een gek, zo heet was het zoveel pijn deed het. Ze deden eerst zijn voeten. Dat gingen Lauren en Hilary ze niet gunnen, zo gemeen en slim is Hilary ook nog, dit vrijwillig te doen, ons uit elkaar proberen te drijven, tot op de detail. Zowel Lauren en Hilary maakten zich klein als een bolletje, die rolde met het lava mee.

Janick struggling like mad, so hot it was, so much it hurt. They first did his feet. Lauren and Hilary had different plans not to grant them this pleasure. And Hilary is mean like this and smart, to do this voluntarily, trying to drive us apart, up to the detail. Both Lauren and Hilary made themselves small as a ball and rolled along with the lava.

———–
Hawaii – 2014 – John Brennan(CIA) his old gun, Renee placed on a stone, my children and I and John made this picture – I played with this gun as a young kids if I remeber correctly – his hand were shaking for all reasons – see also the white clip – intimidation – Renee placed it, it’s a reminder for ’72 and Vietnam – we shot Kojak with this gun….

Dallas 2014 
I did not shoot John down in Dallas for nothing – or pretended? – officer down
No bullets anymore – we had to lie down – the kids told us too – just do it – your kids have good sence for that – I lie down at the other end off the building – the kids empty their guns
Janick is shot down cowardly for camera and news purposes, again
And if it were real bullets? – the police again – they only see them, RARA as patients
———–

The Hawaiian Volcano Observatory, we visited first as a innocent present, as always, for Dallas and Haaksbergen. Cool to know that my children and I, and even Obama had the Google back pack on to create this pictures of the Observatory’s inside. ps Poetin came to help poetin, we had a big figth on the parking lot, trying to rescue us and the Google mister. RaY

Back in Holland(from our treeotree.nl website)

Around 2003 Mom tried to burn us, like above, in the AVR waste processing ovens in the Rijnmond

RARA: Pieter van de S., Renee, Hilary, Riekie, Martin M., Martin E, Hilary, Marisse, Obama, Huub, Marti, Zus van Opa, Jess, John B…….

my head, still living, is on a table in the back
I could say goodbye to my children at the initiative of nursing.
Later(and at home here) we “danced” tango to ID the Royal family members
a attempt to remember this

Deze foto heb ik gemaakt van Kadaffi, in typische serie moordenaars kleren, de machine geweer was veroverd op Poetin, die was nu ook gegijzeld. Ik weet niet precies meer wanneer.

 

Mijn dochter in de kinderporno part 2

Misschien mogen jullie net als papa ooit in echte Hollywood films spelen:

dit is ook na onthoofding….this pic is made by my children, me and crew
in de post productie waren we bang dat ze pa er misschien er uit zouden halen vanwege oog verschillen
en bedreiging, hij zit wel in meer scenes!! In deze scene krijgt hij zijn loon! Boven op zijn uitkering!
Hell Boy(s) ben je ook geweest en je zat in Lord of the Rings, it’s a nice way to hide daddy for them
you can see in my eyes I/we killed Renee B, John Brennan, Hilary C, King of Holland. and  Marisse(quiz)
all kkk nerds together with a sword together the crew and my kids…..just to stay alive and make recordings

Mijn kids en ik het Koningspaar zijn weer eens ontvoerd, we zijn hun security leak. Gegijzelden in het Nederlands, gegijzelden waarmee je kan gijzelen. En net als met Ghostriden, Lauren haar hoofd er afsnijden en die wordt er pas opgezet als we heel hard hebben gereden, worden we gedwongen te participeren.

Koningin Maxima heeft mooie schoenen en stockings voor haar mee gebracht. Zijne Koninklijke Hoogheid moet haar hoofd afsnijden. Deze word terug geplaatst Lauren krijgt borsten van een ander meisje er op genaaid, voor de gelegenheid snijdt Renee ze zelf af. Ze worden op Lauren gezet en afgeschminkt. Haar haar wordt aan de andere zijde op dezelfde lengte afgeknipt.

Hoofd afsnijden? Dan kreunen ze zo lekker, alof ze het lekker vinden, ze weten niet eens hun naam meer. Zo keihard is dus de kinderporno. Ik ben ook op deze bank verkracht na onthoofding en kreunde ook viel mij op, en nog denken ze dat we het lekker vinden, echt waar, knettergek zijn ze! Na Serbian film, waar ik en mijn zoon worden verkracht was het tijd voor mijn dochter en ik in een filmpju.

Ik moet het camera werk doen. Decor mevrouw, oa. Marisse legt twee kussens neer, dit is die dochter van die vader die met twee kussens slaapt als hij zijn kinderen mist, zo kunnen wij dat onthouden. Durf je toch niet op te schrijven. Politie doet tocht niets…. Helaas waar. RaY

Deze filmset is os ook niet onbekend, en slaven meester, net als in de tuin bij mijn kinderen thuis, zijn daar dingen met ons verricht die niet horen, ps mijn dochter(of ik of mijn zoon) hangt hier niet op deze foto:

Mijn dochter in de kinderporno part 1

Voor de politie: mijn familie, mijn oeder, pa niet, en die van mijn zus is zo gek, met vingers afsnijden als je een gouden ring heb, met tenen afsnijden, met hoofden afsnijden dat ze vliegtuigen kapen , bomen plaatsen en bank overvallen plegen om weer in jullie bestel te komen…..

message from Ellen(another movie), my children and me: “we prefer pics like this some more”, we think you’re, filty schizo groupies!! and the Royal family too!!:

I made this pic with her ^^ ….

En wat kost het vroegen we Amerikaanse politie wel eens om een paar kindjes van een groot zigeuner kamp te halen. Drie weken voorbereiding en een hoop kogels knipoogde hij, daar hadden wij weer gelijk aan. En gingen die extracties zonder bemoeienissen van onze familie. Nee zei de agent. Dan snapte hij ons ook. Zo moet je onze “familie” toch zien…….dat doen ze in de USA en in Nederland.

ps volgens mij is de recruiter die mijn broer bij de rode baretten toeliet ook gespietst geweest op Kaddafi zijn tijdmachine, om hem toe te laten het leger in met zijn schizo. Net als mijn huwelijk. Er zijn nog wat nabehandelingen geweest, gevecht tussen rara en de rode baretten om een poging te wagen hun geheugen te wissen.

My mother shoots me down on video

My mother shoots me down on video

Marisse(his Mom) is disguised, we had to help her with her disguise. “To impress the President and the King(Holland)” she shoots her own Son(the Ghostrider Jr.) down in front of our eyes.

My daughter(goes grazy) and I had to watch this too – we were all three kidnapped from Holland to this country. No one beleives that even the President and the King and his family are kidnapped too – literally – we are their security leaks……in technical terms.

– police knows about it – does nothing – they even showed us this video  – laughing- we were wounded – had a fight

They tried to brainwash my Son to blaim that I was the shooter. To humiliate me and before a devastated Son, not because of mom, I had the crate the red arrow in this movue and place it online. RaY

Just have look how that poor basterd walkes seemingly alone. Marisse escapes, I manipulate her by faking a gun with my hand, pointing at the King, and as predicted she shoots at The King and the President, it saved my Son some bullets, good idea from the guards too, you could not move dad, they spared him some bullets:

Ghostrider and his pa and sister wanted to immigrate to the USA, on a High School he gets a beat up from a man as present and threat from his Mother, in front of RARA, Paris, The King, Renee, Lisa, I was hold down, his sister too. I believe Hilary Clinton is the older woman in white, she looks like a hooligan and she is really not helping. John Brennan, some agents and Sen Cantwell storm, like they do in all Hollywood film sets, as hero’s, as groupies really. They pretend to rescue the body of my Son. For their future voters they gesture and say loud. They are just poor basterds, schizo Hollywood groupies.

De originele video heb ik onder andere met Paris Jackson moeten bewerken en online moeten zetten. De kids in die video waren ook gegijzelden op dat moment voor zover ik nog weet, ze moesten Paris ombrengen zodat haar gezicht in hun gezicht kwam te staan voor in die video. De bedoeling was mijn zoon zijn hoofd er af stompen op deze school, misschien iets teveel hechtingen concludeerde oa zijn Moeder teleurgesteld.

To make it up they created this picture for him:

Look, she shot my dad down too in this story(dutch-see transaltion butt on the right) so my sis can operate in child porn (he can not type nomore- they are torturing him now with 220Volt -he is dead -or half dead the president, Anan anf Cantwell are not here nomore – oh no we type this together – asshole):

 

De Klu Klux Klan & The Order Of The Black Banana

De Klu Klux Klan, Richard Nixon heeft me daar wel een weggehaald. Ze worden erg lastig gevallen en geterrorriseerd door RARA, ook John B. Al is hij KKK. MIjn kinderen weer door Senator Cantwell, ook om John en Marisse duidelijk te maken dat die kinderen 1 geen Klu Klux Klan en 2 zelfs de Klu Klux Klan zijn kinderen beter behandeld, en die gaan ook gewoon de bak in.

Mijn kids en ik zijn branden van kruisen afgehaald na de dood van Micheal Jackson, we hingen aan die kruisen te branden met Paris Jackson. Ze werd als eerste van het kruis gehaald, daar was ze erg van perplex. Al waren we ingesmeerd met stuntman jel. Heel eng, super eng, ze wilde ons echt vermoorden.

Een aantal jaren geleden was er een generale repetitie voor de Klu Klux Klan zijn 150 jarige bestaan, mijn kids en ik zijn weer branden van kruisen afgehaald. Ook zijn we gespietst geweest en onthoofd. Ik als mijn kids en ik kregen als Ghost Riders zwarte gewaden. Wederom heeft de FBI met Cantwell ons er tussen uitgekregen.

Maar weer hopen dat mijn kids die verjaardag hebben overleeft of dat terreur Holland ze is vergeten!!! RaY (PS deze blog is 2 jaar gelden met geweld verwijderd van internet door RARA leden! zodat ik de politie niet kon waarschuwen, en het lijkt me ook sterk dat ome Brennan al 40 jaar undercover is in de clan…)

Enkele foto’s waar flashback van kreeg:

 

wij waren hier ook, nog zitten twijfelen met mijn kinderen
of wij de die drie van rechts zijn of van links

 

zomer 2009, mijn zoon vraagt me een hakenkruis te tatoeëren een kleintje(er zit er ook eentje overheen alweer), voor als het weer vechten wordt met de Klu Klux Klan, zo kunnen ze je herkennen tijdens het gevecht, net als die wolvenvingers(afgesneden vingertopjes) van je. Ik snapte hem niet helemaal, zo kon ik dat onthouden. Wij zijn ook hun vijanden maar wij vallen ze niet lastig, ok?  Ze kijken idd eerst naar je tattoos voor ze met je gaan vechten. de Klu Klux Klan moet en mag RARA ook niet als groupies. Ik heb met mijn kids idd grote gevechten meegemaakt ondertussen tussen RARA(inclusief overheids Hollywood groupies) en de KKK en ons drie. We hebben ze afgemaakt, letterlijk, ze leven jammer genoeg nog, en moeten nog steeds als gijzelaars dienen om hun groupie te bevredigen. En met name wij zijn afgemaakt, we zijn in elkaar gezet door ambulance personeel en verstopt tussen de banken van een klein kerkje, ergens, Alabama?, met infuus en al. Het mocht niet baten, zelfs in de kerk ging het RARA geweld door. We werden terug ontvoerd de organisatie in.

Zo zien hun slachtoffers er uit moet je maar denken, gedaan door oa. Martin(gasbrander) en Marisse:

 

Wat films over de KKK, waarin ik en we misbruikt zijn:….volgt

The Dallas Shooting – A Set Up – The Real Story

[first flash backs – a repro from previous work from the President, us and Senators
]A set up? 2014 – ik geloof na Haaksbergen – Monster Truck
dus we worden omgelegd met een monstertruck en we moeten naar de USA voor medische behandeling, en net als op de film sets weer een hinderlaag, we dachten en hoopten eerst da de politie ons kwam helpen, we werden al gewaarschuwd, dan kan de bedoeling zijn, maar je weet hoe dat gaat, en en moest een beetje op zijn Amerikaans want anders gaan we dit vergeten 😉 Ps de doodskisten van de politie agenten waren leeg, die werden omgetrapt.


We zijn ergens in Dallas(Houston weten wij veel), ik sta onder dit gebouw, ik ben gepositioneerd bij een vuilnisbak aan de muur. Papa is zeker weer een zwerver. Mijn zoon stormt op me af, ik moet je neer schieten maar doe het niet. Ik had ontzettend veel last van platgewalste spierweefsels, zo te zien kan je wel wat hulp gebruiken, dat is nog steeds van die monster truck.


We draaien ons om de Pilaar links en rechts, we schieten Martin M. mijn Broer, Marisse, zijn Moeder, Lisa P., zangeres, Martin E, stiefvader, John Brennan, CIA neer. 


Hun ons ook, ik geloof Renee, we gaan neer. Senator Cantwell , Zijne Koninklijke Hoogheid,(kon net weer lopen)en de FBI komen achter hem vandaan aanzetten.

De zwarte poppetjes gebeurde in in take 1, zie tweede plaatje waar we weglopen met ze drieën.

see size, body lenght suspect – reminds me off this kid – it’s me in later analyses
die auto ziet er uit als een kadett met Huub achter het stuur, net als die regerings gasten van het communisme hier
vind jeniet  pa? Jup nu je het zegt, doen ze ook zelf, of beter gezegd niet

 

[update: 09-08-2016]: deze film is duidelijk gemonteerd, door mij, ik moest ook nog post productie doen, dan kan Brennan daar niet van beschuldigd worden, net als na het ontzet van Waco, in de take 1 een kleine toevoeging van mijzelf en mijn kinderen die ongedeerd bijna wegliepen Politie leidt ons voor de take 2 weer terug, RARA zijn ego is aangetast en je kan niet zomaar een Koning door zijn hoofd schieten, Brennan was gewond aan hoofd, het is gelukt dat er tussen te monteren 🙂 – als ze ons weer gijzelen proberen we dat weer – we hoeven er niet voor in de gevangenis dus dat is al eigenaardig – ze schieten ons ook steeds door het hoofd ps Is dat niet senator Cantwell haar jas die ik aan heb, we moesten de nacht op straat doorbrengen van rara, ze doen rare dingen met ons, mijn lichaam was nog in shock, vandaar – bijna onze Amerikaanse green pas op old-skool manier verdient, vinden schizo’s dan, vonden wij ook even, de president en Cantwell stonden met open armen te wachten. We liepen ontvoerd, de president ook, over de straten, moe, spanning, de zwarte auto stopt met mijn moeder er in en het wordt schieten.

[first flash backs]Bekijk hier de volgende beelden: this was in 2014 for real, they really gave it a go, shooting a head wounded father, and his two kids THE REAL PILOT(s) of 911!!!!- our super heros then – we received a lot of guns from Hollywood stars, Obama Barak & Senators(already wounded, we were protecting the President of the USA!! for real!!) to shoot these nazies and there rara members and John Brennan. Now I remmeber, I dragged my kids out of this alive, I poited my gun at the King of Hollands head and it went click. Janick was shot down later for a other video because he disobeyed orders. Fighting against the other Hollywood Groupie Squad and it”s police against police, they shoot in the same direction as my kids, I have too much waltzt musle tissue and -head, take 3 my children take revenge on RARA again they shoot them for the second time I guess:

———–
Hawaii – 2014 – John Brennan(CIA) his old gun, Renee placed on a stone, my children and I and John made this picture – I played with this gun as a young kids if I remeber correctly – his hand were shaking for all reasons – see also the white clip – intimidation – Renee placed it, it’s a reminder for ’72 and Vietnam – we shot Kojak with this gun….

Dallas 2014 
I did not shoot John down in Dallas for nothing – or pretended? – officer down
No bullets anymore – we had to lie down – the kids told us too – just do it – your kids have good sence for that – I lie down at the other end off the building – the kids empty their guns
Janick is shot down cowardly for camera and news purposes, again
And if it were real bullets? – the police again – they only see them, RARA as patients

———–

First my son, 12 yrs old, then me, against my uncle(in take2, the end og the movie contains the end of take 1 – we walk away) see the size and height of trash can and the hips of THE suspect was shot down later  because he disobeyed orders and for TV.
I also remeber now 21-7-2016: I laid down because
they would should me then
, and not a little boy, it would look better on
TV, then It’s gonna be me my son said then I continue shooting, see you later
or later. We had even a meeting in the police station about how they were planing to shoot us down, we hoped not, my kids were very very afraid. They just laughed at us.

 
An other movie were you can see how the mother of my son tries to kill him on security cam.


Janick was nog wel gewond, herkende ons niet, wel samen de kleren en motor gekocht in gevecht met terreur.


Senator Cantwell , Zijne Koninklijke Hoogheid en de FBI en ik maken even later deze foto om te benadrukken , dat wij dit zien in Janick. En niet een potentieel drugsmokkelaar of Ghost Rider….of zoals nu gesuggereerd wordt een gangster. Of zoals ze vader een Hell’s Angel. Hij verdedigde zijn vader. Marisse heeft die vader al meerdere malen met een pistool geëxecuteerd, vraag maar aan die kinderen, of vader, alles wat daar tegen in druist is fraude. Dat doet ze ook met die kinderen en dan hebben we het niet eens over beitels en onthoofdingen. Van haar handelen vanuit ontvoering, wat gesuggereerd wordt is geen sprake, dit is afgetikt met leugendetectors voor een Amerikaanse rechter en in het Witte Huis.

 


In deze straat toen het al wat lichter was moesten mijn zoon, dochter en ik al weer opwachting maken op motoren al Ghost Riders, volgens verwachting een hoop publiek. De motor politie maakte daar een einde aan, dit circus moest maar eens afgelopen zijn.


Mijn zoon met mij achterop:Mijn dochter met Lisa P., ik fotograaf en heb Lisa haar make up gedaan:


De vijf agenten op het nieuws hebben mijn kinderen aangeraakt, ik heb ze op straat, samen met mijn kids mogen excecuteren, wat ik zie op TV is weer net als MH17. Of ze echt dood zijn, ik denk het niet, het kan zijn van niet, wij leven ook nog. Zelfs Brennan schoot, snapte wij ook niet. Ze sneden immers je kinderen aan stukken. Krijgen ze een doodverklaring voor, dan kan de rechter ze niet meer vinden…..


En wat Hilary, Brennan, CNN en de CIA wil van me is dat ik ga schrijven, althans dat hoopte ze, dat ik ga schrijven “moet je die vieze christenen nou zien zitten met weer zo’n MH17 staatsbegrafenis” . Daar betaal je nou een hoop belasting centen voor, dat soort mensen proberen universitair te krijgen.


Ben ik weer mogelijk Moslim Terrorist volgens de computer natuurlijk en hun niet Christen Terrorist, kijk wij zijn gewone Christenen die niet aan terror doen, terror is immers verboden sinds…..jaja sinds 122 ac mogen ze geen lijken meer verbranden en dat is maar net hoe je dat wil lezen, lees het eens als intimidatie. ook vaak een lijk RaY


Net voor de Dallas schietpartij werd het hele stel uitgenodigd te komen naar een schietschool.Ik maakte een foutje door een kind om te schieten, een bord wel te verstaan. Fouten maken kunnen politie agenten niet was het thema. Ze wisten wat ze van plan waren en stoppen konden ze het niet, er werd misbruik van macht gemaakt. Maar zo konden ze mij het verschil uitleggen tussen een fout maken of express een kind neerschieten. Misschien handig voor nadien. Het gezelschap was niet geamuseerd.

de Hollandse politie staat in uitvoering

Ontvoerd naar het
Caribisch gebied – Discovery film set? – we wisten niet waarom nog.
Kartel, de moeder van mijn kids wilde laten zien hoer
glorieus ze waren – de marine inzetten voor coke smokkel. Zo groot waren ze.
Cocaïne deal
rechtszaak den helder – Marco K.
Kids en ik door
rechters en officieren van Justitie met speren in rug gestoken.
Een van de redenen
waarom ze die hoer zo toetakelde – intimidatie – lees meer over deze foto
2014:
Mijn dochter: zo zag
dat er ook uit bij ons….

de Hoogheid: zeker
weten…. Ik volgde even later……(kan ik me ook herinneren, toen werk ik al gehecht)Hoe durfde ik die hoer te neuken, het was een moeder van kinderen, haar kinderen en ex man waren ondertussen uit huis gesleurd door CIA om ze dit tafereeltje te laten zien. Zo ga je daar mee om terwijl terwijl ze haar in haar rug staken(Riek, Hilary, JohnB, Marisse, Lisa, Beth). Ze hadden mij gewond op bed gelegd en deze mevrouw van straat geplukt om op mij te zitten, misschien niet eens een hoer. Volgens mij waren ze in in 2013/14 ook nog even om te kijken hoe het met me ging met hun kinderen, na een afranseling hier thuis. Wie die mensen allemaal verzameld weet ik niet.

dat is ook mijn bloed in dat bed, mijn kinderen herkennen het

Ps in dit bed ben ik aan elkaar gehecht, geboren noemde ze dat, het grassprietje heeft de chirurg neergelegd, het kwam uit mijn overblijfselen, de afstandbediening was een idee van de kinderen, die leek op die van de Ziggo thuis. De foto is door mijzelf genomen, ik was dus weer in goede staat. In dit bed zijn mijn benen weer gemonteerd. Deze foto heb ik genomen terwijl ik omhoog werd gehouden, mijn zoon heeft de darmen moeten verslepen, zonder kracht in zijn armen, gebukt voorover…..

Rechtszaak in aan
ons gelinked

Ik was toen
zogenaamd de smokkelaar(Aruba) denk aan mijn familie – dat was de bedoeling
Dat ging niet door dus
moest iemand met een carrière boeten –  vandaar de
afrekening – 
Officier van Justitie N**nhuis – wist de Koning en mijn zoon te herkennen – net als Mr. Buitenhuis
Later zou hij blinken in nog een rechtszaak tegen de Cocaïne – voor zijn  onschuld
Marco K. die heeft ons ook mogen
steken en mijn kinderen en ik meerdere malen mogen dood verkrachten – ook heeft
hij ledematen en hoofd gesneden

 

In 2013/14 was hij
hier om te skull fucken – mijn kinderen en mij om te leggen  – daar komt dat op neer
Hij had volgens aanwezige OM medewerkers recht op vergelding – ik
heb of wij hebben hem immers in de bak gekregen
Marko K, in dit verhaal steekt hij de Koningin neer, heeft mede, samen met de moeder van mijn kinderen, mijn kinderen en ik ontvoerd naar oorloggebied.
Justitie doet niets……
Een foto die de Utrechtse politie woordvoerder mij ooit liet zien op zijn kantoor om te pronken hoe goed hij was met Photoshop. Idd erg politie stijl, beaamde ik. Ik was daar onder dwang, hij is ook een terrorist. Hij wilde tevens laten weten dat dit zijn soort was, dat ging ik toch vergeten, hij had me ook al naar America ontvoerd daar wist ik ook niet meer van. Ik ben toen met mijn kids door agenten van Paardenveld wederom in stukken gesneden en verkracht in een voorarrest cel. Of was dat in 2009? Er waren Oranje getuigen bij, gekleed als supporters. RaYHell’s Angel the Ghost Rider

Papa als Hells Angel, een idee van Hilary C.
Nancy en Hilary
pissen (the tube girl clan) naast de motor. Hilary neemt de foto voor hun betoog, niet hun maar Papa is in de drugs bezig en het is een vieze Angel, kijk maar plas naast zijn motor(kids: dat moet dan president worden…)
Janick zijn onderarm
is op mijn rechter arm gemonteerd, Ghost Rider Jr. (1)
Angels zijn
veteranen……  zo leek het echter
Hilary kleed mij aan, overhemd en cowboy laarzen, Angel Jack was een goed idee van de gekidnapte Hell’s Angels->Down Under -> the Ghost Rider (zo konden ze dat onthouden, ze steken elkaar erg in het hoofd)
RaY
Ik ze mezelf met mijn zoon en dochter nog staan, een beetje kervjes in de band snijden,
als kleine kinderen, wachten tot ze je in stukken snijden, tegen elkaar aan
Als het goed is zien jullie, politie, ook twee tri-ceps zitten.
Zo stonden we ook ooit in een rokerij in Voledam, visjes maar te spiesen……in de hoop…..

‘t monster truck ongeluk Haaksbergen – 29 september 2014 – RARA terreur

‘t monster truck
ongeluk 
Haaksbergen – 29 september 2014
Mijn kids en ik, het  koningspaar plus kids worden naar een monster truck iets toe ontvoerd – rara, Hilary en Brennan doen er aan mee. een perfecte moord moest het worden. Net een soort ontvoering als naar de Ukraine. Deze was om ons te lossen want…. zie voorgaande link.
Ik moet mijn kids
plat walsen(hier mijn lichaam in de grond gewalst, iets minder smurrie, onderaan artikel)
Maxima walst de Koning plat
Prinsessen worden
gespaard voor hun eventuele diensten
Allen zeer ernstig
in hoofd gestoken
Ik was te gewond het
public in te rijden
Ik heb camera werk
gedaan met mijn broer, ook degene die door het nieuws zijn gebruikt, net als de Ukraine
De eigenaar rijdt
expres het publiek in om het uit te wissen, betere camera beelden zeg maar
Politie kan niets
doen want mijn kinderen zijn gegijzeld en in feite ook die van de Hoogheid
-kunnen we terug
gegijzeld worden?
RARA – riek bertus,
martin, renee, marti, huub, zus van opa, Kippenboer camping Bakkum?, bertus en trees, Marisse
en martin e

 

Persvoorlichting
vind het weer prima dat heeft participanten binnen rara – de trucker is natuurlijk het of ook een slachtoffer en die is gehoord…..
Ik heb wel een rechter gezien maar we, De Hoogheid en ik waren nog te gewond, de beste man heeft 15 maanden cel gekregen en RARA gaat weer vrijuit.
RARA probeert ook onder de gewonden te komen, ze weten op tijd uit beeld te komen, doen ze vaker, via de ambulance dienst ontsnappen. RaY
Tijdens deze uitzending ben ik en mijn kinderen in ieder geval ook misbruikt en vernederd wegens jaloezie op onze Ghost Rider/ Stuntman status. Dat is de trucker ook, een stuntman, wij niet……

 

En moet je de geheime dienst en de politie weer eens zien glunderen bij nationaal ingrijpen bij het vangen van een verfbomgooier, taartgooier of zo’n stand in macrokaan terrorist, die zijn huur niet betaald heeft. Dan word je toch kotsziek van zulke “kerels”? Ze leggen gewoon de Koning om, hopen dat hij amnesie krijgt en het echte werk durfen ze niet aan. Doen jullie even weer eens wat taarten? Doen wij weer wat voor jullie, daar heb ik met Zijne Hoofheid ook wel eens bij staan te kijken, dat taart maken, daar is Marisse ook niet te broert voor. hier meer over dat soort politie